Santo subito! – nie oznacza na skróty

Tylko u tych, którzy rozumieją Kościół jedynie jako instytucję czysto ludzką, a nie Boską, i w umysłach żądnych sensacji mogły się zrodzić pomysły, że w procesie kanonizacyjnym możliwa jest droga na skróty, byleby szybciej go zakończyć i przez to bardziej przypodobać się ludziom. Niedziela, 3 stycznia 2010W związku z aprobatą starożytnego cudu dokonanego za wstawiennictwem bł. Stanisława Kazimierczyka – możemy spodziewać się w przyszłości jego kanonizacji, gdyż został beatyfikowany po stwierdzeniu heroiczności cnót i nieprzerwanego kultu, co w tzw. sprawach dawnych wyczerpuje warunki do kanonizacji.

W odniesieniu do Jana Pawła II natomiast, po obecnym ogłoszeniu dekretu heroiczności cnót, czekać będziemy na ewentualną aprobatę cudu zdziałanego przez Boga za wstawiennictwem tegoż Czcigodnego Sługi Bożego i dopiero wtedy możemy mieć nadzieję na rychłą już beatyfikację. Gaude Mater Polonia!


Papież Benedykt XVI podpisał dekrety kongregacji spraw kanonizacyjnych

Benedykt XVI podpisał 10 grudnia 2009 r. dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych dotyczące m. in. heroiczności cnót Jana Pawła II oraz męczeństwa ks. Jerzego Popiełuszki. Papież zatwierdził również dokument w sprawie cudu dokonanego za wstawiennictwem bł. Stanisława Kazimierczyka.

Od tej chwili Janowi Pawłowi II przysługuje tytuł „Czcigodny Sługa Boży”. Kolejnym etapem koniecznym do beatyfikacji będzie kwestia cudu, jakiego za wstawiennictwem Karola Wojtyły doznała francuska zakonnica – s. Marie Simon-Pierre. Beatyfikacja Jana Pawła II będzie miała miejsce najprawdopodobniej 16 października 2010 r., w 32. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Dekret w sprawie męczeństwa ks. Jerzego Popiełuszki oznacza, że możliwa jest już beatyfikacja kapelana „Solidarności”. Pozostaje tylko wyznaczenie daty uroczystości.

Dekret w sprawie cudu za sprawą bł. Stanisława Kazimierczyka otwiera natomiast drogę do jego kanonizacji, której dokona osobiście Papież Benedykt XVI. O tym XV-wiecznym błogosławionym Jan Paweł II powiedział, że dla wielu był przewodnikiem na drogach życia duchowego.

Ojciec Święty podpisał także 4 inne dekrety w sprawie cudów dokonanych za wstawiennictwem błogosławionych, w tym australijskiej zakonnicy Mary MacKillop, 5 dekretów dotyczących cudów za wstawiennictwem sług Bożych oraz 8 innych dekretów o heroiczności cnót, w tym dekret dotyczący Piusa XII.

Coraz krótsza droga na ołtarze

Poniżej prezentujemy pierwsze komentarze po podpisaniu przez Papieża Benedykta XVI dekretu o heroiczności cnót Czcigodnego Sługi Bożego Jana Pawła II i dekretu o męczeństwie Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki.

Abp Angelo Amato – prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w wypowiedzi dla Radia Watykańskiego:

– Procedura w sprawie heroiczności cnót Jana Pawła II przebiegała prawidłowo, z normalną surowością, bez jakichkolwiek odchyleń czy wyjątków. W sposób szczególny pogrzeb Ojca Świętego z masowym udziałem wiernych ukazał, z jak wielką otwartością on i jego orędzie były przyjmowane na całym świecie. Powszechna opinia o świętości Karola Wojtyły skłoniła Benedykta XVI do podjęcia procesu beatyfikacyjnego zaledwie dwa miesiące po śmierci Czcigodnego Sługi Bożego. Procedura w tej sprawie miała charakter priorytetowy, ale nie oznaczała rezygnacji z wymogów stanowionych prawem.

Ks. prał. Sławomir Oder – postulator w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym sługi Bożego Jana Pawła II, w wywiadzie dla „Naszego Dziennika”:

– Mogę mówić o ogromnej radości i satysfakcji. Z całą pewnością jest to moment bardzo istotny w drodze do zakończenia całego procesu beatyfikacyjnego. Jest to zakończenie ważnego etapu, chociaż nie całego procesu, bo aby mówić o beatyfikacji, trzeba jeszcze przeprowadzić do końca proces dotyczący domniemanego cudu. To jakby wzięcie oddechu na dalszą drogę. Faza dotycząca heroiczności cnót została zamknięta, a jest to właściwie sprawa zasadnicza i podstawowa. Niemniej jednak, zgodnie z wymogami Kościoła, aby móc dokonać beatyfikacji, konieczne jest stwierdzenie cudu. A więc mamy przed sobą drugi etap, nie mniej istotny, dotyczący zakończenia procesu o cudzie, który – jak wiadomo – dotyczy uzdrowienia zakonnicy z choroby Parkinsona.«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...