Coraz więcej dziewic konsekrowanych

W dziejach Kościoła było dużo dziewic konsekrowanych – mówi pionierka tej formy życia w Polsce s. mgr Zofia Prochownik ze Skawiny – niektóre nawet konsekrowali papieże i kardynałowie. Przewodnik katolicki, 4 lutego 2007Gdy myślimy o naszych czasach, warto wiedzieć, że Sobór Watykański II przywrócił ryt „Ordo Consecrationis Virginum”, który został zatwierdzony w roku 1970 przez papieża Pawła VI. Tym zagadnieniem zajął się potem Synod Biskupów, a Jan Paweł II poświęcił mu adhortację „Vita Consecrata”. Dziewica konsekrowana składając publiczny ślub czystości, rozpoczynając życie konsekrowane, pozostaje nadal w świecie, podejmuje zadania i obowiązki zawodowe i społeczne.

Polskie dziewice konsekrowane

W Polsce jest już prawie pięćdziesiąt dziewic konsekrowanych mieszkających w różnych diecezjach.
Pani Maria, nauczycielka w katolickiej szkole na Śląsku, ślub czystości złożyła dwa lata temu. Przedtem przez długie lata szukała swojego miejsca w życiu. - Zawsze byłam osobą wierzącą – opowiada - dlatego czułam potrzebę silniejszego związania się z Bogiem. Nie chciałam iść do zakonu, bo to oznaczałoby rezygnację z zawodu nauczycielskiego, dlatego obrałam stan dziewictwa konsekrowanego. Znam wiele kobiet wykształconych, które przygotowują się do wstąpienia w stan życia dziewic konsekrowanych.
Siostra Zofia Prochownik złożyła uroczysty ślub czystości na ręce biskupa w kaplicy domu arcybiskupów krakowskich 12 października 1991 roku, po odbyciu odpowiedniej formacji teologiczno–duchowej, zgodnie z kanonem 604 Kodeksu Prawa Kanonicznego, który mówi: „Do tych różnych form życia konsekrowanego jest upodobnione Zgromadzenie Dziewic, które deklarując święty zamiar naśladowania Chrystusa z bliska, są konsekrowane przez biskupa diecezji Panu Bogu według aprobowanego rytu liturgicznego i złączone w mistycznych ślubach Chrystusowi, Synowi Bożemu, oddają się na służbę Kościoła”.

Płodni duchowo

Do konsekracji dziewicy dopuszcza biskup danej diecezji, który wcześniej przeprowadza rozmowę z kandydatką. Opiekę duchową sprawuje nad nią kapłan wyznaczony przez biskupa. Formacja duchowa przyszłej dziewicy konsekrowanej trwa od dwóch do czterech lat.

- Ludzie często pytają mnie, czy żyjąc sama dam sobie radę w okresie starości. W stanie dziewictwa konsekrowanego nie mogę liczyć na nikogo, nawet na bezpośrednią pomoc ze strony Kościoła. Muszę sama wszystko sobie wypracować i mieć silną wiarę w Bożą pomoc - opowiada siostra Maria. Nie wyczuwa się u niej jednak lęku czy niepewności.

Dziewice konsekrowane, podobnie jak osoby zamężne, noszą obrączki. To właśnie biskup w czasie konsekracji mówi: - Przyjmij obrączkę, znak zaślubin z Chrystusem, i dochowaj nienaruszonej wierności Twojemu Oblubieńcowi, abyś mogła wejść na wieczne gody.

- Czasami dziewice posiadają jakąś namiastkę habitu – dopowiada siostra Klara. – Ich indywidualną decyzję musi jednak zaaprobować biskup.
«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...