Misja polska

Aktywność polskich parafii wybiega daleko poza ramy posługi duszpasterskiej. W społeczności emigracyjnej parafia zaspakaja nie tylko potrzeby religijne, ale jest stymulatorem życia społeczno-kulturalnego. Przewodnik Katolicki, 13 maja 2007Nie tylko katecheza, nie tylko Msza św.

Na terenie Niemiec znajdują się dwa polskie ośrodki rekolekcyjne: ośrodek oazowy Ruchu Światło-Życie „Marianum” w Carlsbergu i dom spotkań „Concordia” w Herdorf-Dermbach. W ośrodkach tych prowadzone są spotkania formacyjne dla dzieci, młodzieży i rodzin w duchu oazowym, rekolekcje dla lektorów, rodzin, animatorów Ruchu Miłosierdzia Bożego, spotkania dzieci i młodzieży (również z dziećmi niemieckimi), szkolenia katechetów i nauczycieli.

Polska Misja Katolicka w Niemczech wydaje od 1988 r. miesięcznik o charakterze formacyjno-religijnym „Nasze Słowo”. Stara się on przekazywać informacje z życia Kościoła powszechnego, polskiego oraz niemieckiego. Nowoczesnym akcentem są tematy rodzinne i wychowawcze. Wydawanie czasopisma jest możliwe dzięki subwencjom Konferencji Episkopatu Niemiec. Od ponad roku dołączana jest wkładka z aktualnymi dokumentami papieskiego nauczania. Gazeta redagowana jest przez zespół świeckich pod przewodnictwem rektora. Dystrybucja odbywa się przez polskie parafie w Niemczech.

Centra polonijne

Dzięki utworzeniu stałych struktur duszpasterskich możliwe jest ogarnięcie posługą duszpasterską wszystkich polskojęzycznych katolików, znajdujących się na terenie Niemiec. Aktywność polskich parafii wybiega daleko poza ramy posługi duszpasterskiej. W społeczności emigracyjnej parafia polska zaspakaja bowiem nie tylko potrzeby religijne wiernych, ale jest stymulatorem życia społeczno-kulturalnego. Właśnie dzięki działalności organizacji o charakterze kulturalnym i społeczno-charytatywnym polskie parafie w Niemczech stają się centrami życia dla środowisk polonijnych.

Obecnie, kiedy Kościół niemiecki przeżywa trudności finansowe, odbywa się proces restrukturyzacji w niektórych diecezjach. Polega on m.in. na łączeniu kilku parafii w jedną wspólnotę, a tym samym likwidacji pozostałych kościołów. Proces ten niekiedy boleśnie dotyka duszpasterstwo obcojęzyczne – w tym i polskie. Przed Polską Misją Katolicką w Niemczech stoi poważne zadanie przemodelowania struktur duszpasterstwa polonijnego.

Osoby wyjeżdżające z Polski do pracy w Niemczech, chcące skorzystać z posługi duszpasterskiej w języku polskim, mogą uzyskać potrzebne informacje na stronie internetowej: Kościoły :.


«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...