Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusa

Niedziela 15/2012 Niedziela 15/2012

„Każdy człowiek, który żyje na ziemi, pozostawia po sobie materialne ślady. Trudno, by nie zostawił ich Ktoś, kto wywarł największy wpływ na dzieje ludzkości” – czytamy w najnowszym dziele wydawnictwa Rosikon Press pt. „Świadkowie Tajemnicy. Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych”

 

Zachowało się wiele wiarygodnych śladów historycznych dotyczących Jezusa z Nazaretu, będących milczącymi świadkami wydarzeń, które miały zbawczy wymiar, a zarazem przełomowy wpływ na dzieje ludzkości.

Między ziemią a niebem

Świadectwa dokumentujące ziemską działalność Chrystusa, Jego życie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie, mają wyjątkowe znaczenie szczególnie w naszych czasach, gdy próbuje się wypędzić Boga z przestrzeni publicznej i zepchnąć na margines, a banki i supermarkety uczynić niejako świątyniami „nowoczesnego” świata. Okazuje się, że dziś nawet Krzyż Chrystusowy przeszkadza niektórym ludziom, nie pasuje do ich stylu życia. Miłość, poświęcenie, wiara – ta nauka płynąca z Krzyża dla pewnych środowisk jest niewygodna, a wręcz uwiera i drażni.

I w tym momencie pojawiają się „Świadkowie Tajemnicy. Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych” – wielkie dzieło wydawnictwa Rosikon Press, pokazujące ślady męki Chrystusa, zbadane przy użyciu najnowocześniejszych technologii dostępnych człowiekowi. Tak jeszcze nikt nie pokazał dowodów męki Zbawiciela. Autorzy tej wyjątkowej książki: Grzegorz Górny i Janusz Rosikoń przez dwa lata jeździli po świecie i prowadzili śledztwo w sprawie autentyczności relikwii Chrystusowych. Poznali wyniki badań największych luminarzy różnych dziedzin nauki. Zapoznali się z opiniami ekspertów od kryminalistyki, hematologii, palinologii, matematyki, informatyki, a także obrazowania spolaryzowanego. Podczas kwerendy w poszukiwaniu relikwii Chrystusowych zauważyli oczywistą zgodność rozumu i wiary, a teraz przekazują to, czego sami doświadczyli: że nauka musi się otworzyć na wymiar tajemnicy i zgodzić z faktem, że żyjemy na Bożym świecie. Pusty Grób w Jerozolimie – jedna z badanych relikwii – to dowód, że Chrystus opuścił otchłań śmierci i podąża razem z nami ziemskimi drogami, prowadząc ludzkość ku wieczności.

Boskie ślady

Spotkanie z relikwiami męki Zbawiciela pozwala lepiej poznać i zrozumieć Pana Jezusa i Jego czas, zobaczyć siebie w zetknięciu z dosłownie namacalnymi świadectwami Odkupienia. Wypatrywać śladów Chrystusa – to jednocześnie rozpoznawać ślady Jego obecności w swojej codzienności. To wraz ze Zbawicielem dźwigać krzyż, który jest bramą do Nieba.

Siłę przekazu z wyników śledztwa w sprawie relikwii Zbawiciela wzmacniają fotografie, i te dokumentalne, i te współczesne. W książce „Świadkowie Tajemnicy. Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych” czytamy: „Dreszcze przeszły po plecach Secondo Pii, gdy wieczorem w swej turyńskiej pracowni naświetlił klisze. Włoski fotograf nie przypuszczał zapewne, że ten dzień – 28 maja 1898 r. – odmieni jego życie. «Poczułem bardzo silne wzruszenie, gdy podczas wywoływania zobaczyłem, jak na płycie pojawia się najpierw Święte Oblicze, tak bardzo wyraźne, że sam byłem zaskoczony»” – napisał w swoich wspomnieniach Secondo Pia (1856-1941) – znany i szanowany włoski prawnik, a zarazem miłośnik fotografii, którego ogromne zdjęcie Całunu szokowało wszystkich, gdyż przedstawiało odbicie postaci Chrystusa w formie negatywu fotograficznego.

Lektura obowiązkowa na Rok Wiary

Książka wydawnictwa Rosikon Press przekazuje ogromną dawkę wiedzy naukowej, ale jest też pełna wyszukanych, wprost ekskluzywnych ciekawostek. Obok wspomnianego fotografa z Turynu przedstawiony jest np. także prof. Bruno Fabbiani – konstruktor okularów, przez które Całun Turyński oglądał Benedykt XVI.

To wyjątkowe dzieło edytorskie przypomina aktywną stronę komputerową, gdzie wystarczy kliknąć, aby uzyskać dodatkowe wiadomości, przekazane w ramkach, boksach, rozbudowanych opisach zdjęć. Bardzo pomocne są mapki, dzięki którym czytelnik może jakby w ruchu prześledzić wędrówkę relikwii, np. drogę Całunu Turyńskiego od Grobu Bożego w Jerozolimie do katedry św. Jana w Turynie. Wykresy i zestawienia dat umożliwiają przeanalizowanie losów poszczególnych relikwii. Służy temu głównie kalendarium, zaczynające się w roku 33, pod którym jest zapisane: Męka Jezusa z Nazaretu, a kończące się na roku 2011, w którym włoska Narodowa Agencja ds. Nowych Technologii, Energii i Środowiska (ENEA) ogłosiła autentyczność Całunu Turyńskiego. Wyjątkowo konkretnie można odczytać zawarty w książce zapis Drogi Krzyżowej z narzędziami i śladami męki – od stacji I: Męka Pana Jezusa, z pręgierzem, koroną cierniową i tablicą umieszczoną na Chrystusowym krzyżu, po stację XVI: Jezus zmartwychwstały, czego znakiem jest relikwia pustego Grobu w Jerozolimie. Z pewnością ta bogata graficznie, nowoczesna forma przekazu informacji zainteresuje również młodych czytelników i badaczy.

„Świadkowie Tajemnicy. Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych” – to wielka księga wiary, która powinna się znaleźć wśród lektur obowiązkowych na Rok Wiary, ogłoszony w Kościele przez Ojca Świętego Benedykta XVI.

Wydawnictwo Rosikon Press oferuje przedsprzedaż książki z 15-procentowym rabatem dla Czytelników „Niedzieli”.  Sklep internetowy: www.rosikonpress.com. Aby skorzystać z rabatu przez stronę internetową, wystarczy wpisać kod rabatowy „Niedziela”,  tel. 22/722 -66-66, fax 22/722 -66-67,  e-mail: handel@rosikonpress.com.

Mecenasem wydania książki jest Fundacja im. Franciszka Stefczyka.

 

WYSTAWIENIE SUKNI z Trewiru

Suknia z Trewiru zostanie wystawiona na widok publiczny 13 kwietnia 2012 r. Na uroczystość przybędzie do Trewiru kard. Marc Ouellet, prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Biskupów, wysłannik Ojca Świętego Benedykta XVI. Suknię będzie można oglądać w katedrze w Trewirze – jednym z najstarszych miast w Niemczech – do 13 maja br. Ostatnie wystawienie sukni odbyło się w 1996 r. i zgromadziło ponad milion osób.

Zapraszamy na spotkanie z autorami książki 21 kwietnia (sobota) o godz. 16 w sali kinowej Zamku Królewskiego w Warszawie podczas Targów Książki Katolickiej w Arkadach Kubickiego

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama