Przybywa miłośników Drogi

…Dlatego ja, Jan Paweł, syn polskiego narodu (…) z Santiago kieruję do ciebie, stara Europo, wołanie pełne miłości: Odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje początki. Tchnij życie w swoje korzenie…

Przemówienie Jana Pawła II, wygłoszone 9 listopada 1982 r. w Santiago de Compostela, nazwane „Aktem Europejskim”, towarzyszyło uczestnikom V Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej: „«Akt Europejski» bł. Jana Pawła II a renesans Drogi św. Jakuba”.

Spotykają się co roku

W spotkaniu, zorganizowanym w dniach 8-9 września br. w Krakowie (w sanktuarium Bożego Miłosierdzia, w auli bł. Jana Pawła II) i w Więcławicach Starych, wzięło udział blisko 100 osób. W tej grupie znaleźli się przedstawiciele uczelni zajmujących się pielgrzymowaniem, turystyką religijną oraz geografią turystyki, proboszczowie z parafii św. Jakuba, członkowie bractw i stowarzyszeń św. Jakuba oraz pielgrzymi wędrujący Drogami św. Jakuba.

Konferencję współorganizowali: UPJPII w Krakowie, Instytut Geografii UP im. KEN w Krakowie, PPWSZ w Nowym Targu, Starostwo Powiatowe w Krakowie oraz Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych. – W planie organizatorów i pomysłodawcy – prof. Antoniego Jackowskiego miały to być 3 kolejne konferencje, ale w trakcie trzeciej pojawił się pomysł na czwartą – wspomina dr Franciszek Mróz. – Podobnie było z tegorocznym spotkaniem – dodaje proboszcz parafii w Więcławicach Starych ks. Ryszard Honkisz. – W związku ze zbliżającą się 30. rocznicą ogłoszenia przez Jana Pawła II „Aktu Europejskiego” zdecydowaliśmy się podjąć próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, jaką rolę odegrał ten dokument w odkrywaniu średniowiecznych szlaków wiodących do grobu św. Jakuba Apostoła w Composteli i co z renesansu Drogi św. Jakuba wynika dla Europy. Ks. Honkisz dodaje, że organizatorzy planują kolejną konferencję, w której wezmą udział przedstawiciele Bractw Jakubowych z całego świata.

Są rodziną

W uroczystym rozpoczęciu konferencji wziął udział bp Grzegorz Ryś, który powiedział m.in.: – Myślę, że wielkie znaczenie Drogi św. Jakuba bierze się stąd, iż odświeża Europejczykom pamięć. W ten sposób przywraca im historię i korzenie… Zebrani wysłuchali listu metropolity Santiago de Compostela – abp. Juliána Barrio Barrio, który podzielił się refleksją nad duchowym wymiarem pielgrzymek do grobu św. Jakuba i przesłał pozdrowienia. Wśród honorowych gości znaleźli się także: dr hab. Alfred Krogmann z Uniwerzita Konštantína Filozofa w Nitrze oraz dr Yurij O. Karyagin – dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Ukraińskiej.

W interesującej sesji referatowej, którą poprowadzili: ks. prof. Maciej Ostrowski z UPJPII, prof. Roman Malarz z UP i dr Ignacy Janowski  z Wszechnicy Świętokrzyskiej, wystąpili przedstawiciele środowisk naukowych oraz osoby reprezentujące poszczególne regiony Polski i związane z nimi odcinki Drogi św. Jakuba. Nazwiska występujących oraz tematy poruszanych przez nich zagadnień można znaleźć na stronie: www.swjakub.pl .

Warto podkreślić, że uczestnicy z uwagą słuchali referatów i oglądali przygotowane prezentacje. Organizatorzy poinformowali, że treść wystąpień znajdzie się w publikacji podsumowującej tegoroczną konferencję. – Krakowskie konferencje poświęcone kultowi św. Jakuba Apostoła cieszą się dużym zainteresowaniem – przyznaje dr Franciszek Mróz. – Te spotkania mają charakter rozwojowy, czyli liczba i referatów, i gości, i pomysłów na kolejne konferencje i zagadnienia do omówienia rośnie. Trzeba też podkreślić, że w Polsce przybywa miłośników Dróg św. Jakuba. Tworzymy rodzinę, bo tak już jest, że jeśli ktoś był na Drodze św. Jakuba, to na nią wróci!

Połączyli konferencję z pielgrzymką

Po zakończeniu sesji i równie interesującej dyskusji uczestnicy nawiedzili sanktuarium bł. Jana Pawła II, gdzie pomodlili się przy relikwiach polskiego Papieża. Następnie udali się do Więcławic Starych. Tam uczestniczyli w Mszy św., którą sprawował bp Grzegorz Ryś. Natomiast w niedzielę pielgrzymowali Małopolską Drogą św. Jakuba z Polanowic do Więcławic Starych, a następnie modlili się w czasie jubileuszowej Mszy św. w 5. rocznicę przekazania kościołowi relikwii św. Jakuba Apostoła. – Formuła konferencji wynika z kontemplacyjnego charakteru Drogi św. Jakuba – wyjaśnia ks. Ryszard Honkisz. – Trudno byłoby mówić o różnych badaniach nad jej przeszłością i teraźniejszością bez praktyki, czyli przejścia chociażby krótkiego odcinka szlaku. Stąd pomysł na połączenie konferencji z pielgrzymowaniem i modlitwą, bo taki jest charakter tej Drogi.

Tegoroczna konferencja nie skończyła się w Więcławicach Starych. Jej druga część odbędzie się w… Santiago de Compostela. – Organizujemy ogólnopolską pielgrzymkę do Santiago na rocznicę wygłoszenia „Aktu Europejskiego” – wyjaśnia ks. Ryszard Honkisz. – Na 8 lis-

topada zaplanowano konferencje na tamtejszym uniwersytecie. To będzie ciąg dalszy naukowych rozważań poświęconych „Aktowi Europejskiemu”. 9 listopada będziemy uczestniczyć w uroczystej Mszy św. zamykającej wydarzenie.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| DROGA, KOŚCIÓŁ

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama