Jakie rodziny – taki naród

Jak rodziny mają się odnaleźć w świecie, który przecież spłyca świętość małżeństwa, przykłada je do więzi czy związków, które z małżeństwem nic wspólnego nie mają? Niedziela, 2 listopada 2008Obraz polskiej rodziny na przestrzeni ostatnich kilku lat zmienia się bardzo dynamicznie. Zdaniem socjologów, przyczyna tkwi m.in. w materialistyczno-konsumpcyjnym nastawieniu do świata, w masowej emigracji i ogólnym polepszeniu standardu życia. Przerażeniem napawają dane statystyczne nt. liczby przeprowadzanych rozwodów i rozpowszechniania się tzw. wolnych związków.

Jednak wrześniowa pielgrzymka małżeństw i rodzin na Jasną Górę pokazała, że chrześcijanie mogą czuć się spokojni o przyszłość swoich rodzin – o ile już teraz zaczną działać w kierunku umocnienia jej fundamentów

Ostatnio tematyka rodzinna dość często jest poruszana w mediach. Nagłośnienie pewnych wydarzeń prowokowało społeczne ożywienie, gorące dyskusje i debaty w takich kwestiach, jak: obrona życia poczętego, zapłodnienie metodą „in vitro”, wczesnoszkolna edukacja, przemoc wobec dzieci, separacje i rozwody oraz związki jednopłciowe. Ale dlaczego właśnie środowisko rodzinne stało się przedmiotem tak wielkiego zainteresowania ze strony mediów?

Nowożytne areopagi cywilizacji

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy m.in. w publikacjach i wypowiedziach Jana Pawła II. Papież wielokrotnie zwracał uwagę na fakt, że to właśnie media w największym stopniu kształtują oblicza nowej cywilizacji. W książce „Przekroczyć próg nadziei” stwierdził nawet, że siły antyewangelizacji jako swoje strategiczne punkty oddziaływania wybrały „nowożytne areopagi”, czyli media.

Dlatego gorąco zachęcał chrześcijan, aby wkraczali na te nowożytne areopagi i brali udział w bitwie cywilizacyjnej, żeby potrafili się samoorganizować wobec zagrożenia. Bo – zdaniem Papieża – w świecie nie ma nieubłaganych konieczności dzieł, nie ma determinizmów historycznych, przed którymi musielibyśmy kapitulować – wszystko zależy od wolnej woli człowieka. Te ważne prawdy przypomniał na konferencji w ramach pielgrzymki małżeństw i rodzin redaktor naczelny „Frondy” – Grzegorz Górny.

Podczas konferencji wiele mówiono nt. prób przemodelowania świadomości społecznej przez media. Przywołano m.in. sprawę Agaty z czerwca br. jako przykład stosowanych przez media technik manipulacji i dezinformacji. O. Andrzej Rębacz CSsR, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, mówił o świadomym przeciwstawieniu się atakom mediów na instytucję małżeństwa i rodziny. Bp Kazimierz Górny, przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP, wspomniał o systematycznie prowadzonej negacji wartości chrześcijańskich, czego wyrazem jest kwestionowanie przez młodzież dotychczasowych zasad i pojęć, co jest zauważane przez księży m.in. podczas katechezy, nauk przed bierzmowaniem czy ślubem. W dyskusji poruszono też problem szkodliwego wpływu telewizji na dzieci, nawiązując do cennych spostrzeżeń prof. Andrzeja Jurgi na ten temat.

Memoriał w sprawie rodziny

Świadomość kształtowania się różnych teorii o rodzinie, błędnych wypowiedzi nt. małżeństwa, a także niepokojące zapowiedzi polityków w tej dziedzinie skłoniły we wrześniu br. Radę ds. Rodziny KEP do wydania decyzji o opracowaniu memoriału, w którym zostaną przypomniane najistotniejsze kwestie związane z małżeństwem, rodziną i wychowaniem dzieci, a także wyjaśnione będzie stanowisko Kościoła w kwestii etyki seksualnej.

Memoriał będzie skierowany przede wszystkim do rodzin, ale także do władz, parlamentarzystów, samorządów i mediów. Oprócz zasad będzie też zawierał postulaty właściwego podejścia do rodziny w polityce i środkach przekazu. Jak stwierdził bp Kazimierz Górny, media powinny pozytywnie mówić o rodzinie, a nie tylko ukazywać skandale, aborcje czy rozwody. Zdaniem członków Rady, taki memoriał, jako uzasadnienie o charakterze racjonalnym, a nie odwołującym się tylko do autorytetu czy zasad wiary, jest dziś szczególnie potrzebny, zwłaszcza ludziom młodym.
«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama