Merry Christmas czy happy holidays? (Dechrystianizacja Bożego Narodzenia)

Boże Narodzenie bez Bożego Narodzenia? Tak, to jest możliwe. Przegłosowała to Rada Miejska Oksfordu. Boże Narodzenie od tego roku stanie się Zimowym Świętem Światła. Niedziela, 7 grudnia 2008Do najgłośniejszych i najbardziej absurdalnych przypadków należał wydany w 2002 r. zakaz pokazywania w szkołach publicznych Nowego Jorku sceny Bożego Narodzenia. Obraz chrześcijan, zdaniem decydentów, naruszał zasadę rozdziału państwa od religii. Nie naruszały go za to symbole religijne żydów i muzułmanów, które mogą być pokazywane w szkołach bez ograniczeń. Różne podejście do symboli religijnych tłumaczono tym, że żydowskie i muzułmańskie mają charakter świecki, podczas gdy symbole chrześcijańske są czysto religijne. Sprawa została wniesiona do sądu, który orzekł na niekorzyść chrześcijan.

Jeszcze dalej poszła w 2007 r. jedna z publicznych szkół w Ottawie, która uczyła dziecięcy chór ze szkoły podstawowej, przystosowanej do „nowych czasów”, tradycyjnej kolędy. Owo przystosowanie polegało na ocenzurowaniu kolędy i usunięciu z niej wyrażenia „Boże Narodzenie”. Z kolei w brytyjskim Somerset nauczyciel zakazał dzieciom wysyłania kart bożonarodzeniowych w trosce o środowisko naturalne. Rodzice wyrazili sprzeciw, sugerując pedagogom poszukiwanie innych pól, na których mogliby uczyć dzieci ekologicznej wrażliwości.

Wiele grup chrześcijańskich walczy z sekularyzacją Bożego Narodzenia. Niektórzy nazywają to nawet „wojną o Boże Narodzenie” i mobilizują chrześcijan, mówiąc o „oblężeniu Bożego Narodzenia”. Czy te stwierdzenia są uzasadnione?

Faktem jest, że trudno uznać za poważne powody, dla których włodarze Oksfordu znieśli Boże Narodzenie, kiedy nawet przedstawiciele innych wyznań wyrażają zdziwienie i brak akceptacji dla kroku, który rzekomo wychodził naprzeciw ich potrzebom. Wszystko wskazuje na to, że posłużyli jako pretekst, a rzeczywista przyczyna musiała być inna.

Boże Narodzenie nie obraża uczuć religijnych przedstawicieli innych wyznań. Widać to w wypowiedziach w sprawie oksfordzkiej. Wychodzi to także w badaniach w wielokulturowym społeczeństwie amerykańskim. Ok. 95 proc. Amerykanów deklaruje, że świętuje Boże Narodzenie. Chrześcijanie stanowią zaś 75 proc. społeczeństwa amerykańskiego.

Zmagania o zachowanie religijnych odniesień nawet w komercyjnej kulturze przynoszą coraz częściej efekty. Zorganizowane akcje i groźba bojkotu działają na przykład na wielkie sieci handlowe, które wycofują się z rygorystycznych zakazów usuwających słowa i obrazy z kampanii reklamowych.

W 2005 r. na celowniku Ligi Katolickiej znalazła się największa sieć handlowa za oceanem Wal-Mart. Przez kilkanaście lat w świątecznych kampaniach reklamowych nie używano słów „Boże Narodzenie”. W wyniku nacisków, krytyki i groźby bojkotu firma zmieniła strategię. W ostatnim czasie postawę zmieniło kilka innych sieci handlowych. Wszystko w wyniku nacisku zmobilizowanej opinii publicznej.«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama