Dlaczego Jezus założył Kościół?

Co jakiś czas jesteśmy świadkami dyskusji dotyczących postępowania księży, nauczania papieża, relacji między Kościołem a państwem itd. Bywają one wyrazem zdrowej krytyki różnych przejawów Kościoła, ale bywają także próbą podważenia sensowności jego istnienia. eSPe, 61/2002Co jakiś czas jesteśmy świadkami dyskusji dotyczących postępowania księży, nauczania papieża, relacji między Kościołem a państwem itd. Bywają one wyrazem zdrowej krytyki różnych przejawów Kościoła, ale bywają także próbą podważenia sensowności jego istnienia. A wtedy przypominają sąd, przed którym Jezusa Chrystusa oskarża się o to, że założył taki, a nie inny, Kościół...

Oskarżyciel: ...Oskarżony poprzez założenie Kościoła ograniczył naturalne prawo ludzi do wolności, w tym do swobodnego porozumiewania się z Bogiem i do życia zgodnie z osobistymi przekonaniami. Kościół przez wieki nie robił nic innego, tylko wymyślał wciąż nowe przepisy i trudności dla ludzi szczerze szukających Boga. Prawdą jest, że Oskarżony sam tych przepisów nie wymyślał, ale dobrze wiedział, że Jego działania tak się skończą.

Oskarżyciel posiłkowy: Wysoki sądzie, Oskarżony dokonał założenia Kościoła wbrew głoszonym przez siebie poglądom. Mamy zapis rozmowy Oskarżonego z pewną kobietą z samarytańskiego miasteczka Sychar, podczas której oskarżony stwierdził - cytuję – „Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie”. Może Obrona będzie twierdzić, że Oskarżony nie miał zamiaru zakładać Kościoła i że właściwie zrobili to pierwsi uczniowie Oskarżonego?

Obrona: Wysoki sądzie, faktem jest, że mój Klient w rzeczywistości założył Kościół. Czym jest Kościół? Na ten temat nie ma jednoznacznych opinii, każdy, kto próbuje opisać Kościół, zdobywa się jedynie na wskazanie kilku jego cech. Osobiście uważam, że o Kościele można mówić wtedy, kiedy grupa ludzi towarzyszy Oskarżonemu, słucha jego nauczania i wciela je w życie. Z akt procesu wynika, że coś takiego nastąpiło zaraz po publicznym wystąpieniu Oskarżonego. W tym sensie, Wysoki Sądzie, mój Klient jest twórcą Kościoła. Pragnę jednak zauważyć, że rzeczywistą rolę społeczną Kościół zaczął odgrywać od momentu zesłania Ducha Świętego, a więc w półtora tygodnia po opuszczeniu Kościoła przez Oskarżonego.

Oskarżyciel: Sprzeciw! Wysoki Sądzie, Oskarżenie jest w posiadaniu dowodów, że Oskarżony czynnie uczestniczył w zesłaniu Ducha Świętego na członków Kościoła. Poza tym Obrona przyznała, że Oskarżony założył Kościół. Zatem jest za niego odpowiedzialny!

Obrona: Sprzeciw! Wysoki sądzie to prawda, że mój Klient założył Kościół, ale ten Kościół był inny, niż ten, który istnieje dziś, i który stał się podstawą oskarżenia. Aby tego dowieść obrona powołuje na świadka Eksperta... Proszę powiedzieć, jaką naturę ma Kościół założony przez Oskarżonego?

Ekspert: Oskarżony przekazał Kościołowi swoją własną naturę. Jak wiadomo, Oskarżony jest i Bogiem i człowiekiem. Dlatego założony przez Niego Kościół posiada zewnętrzną, organiczną strukturę jak każda instytucja społeczna, ale jego istotą jest duchowa wspólnota Boga z ludźmi.

Obrona: Proszę na koniec powiedzieć, jaki był - pana zdaniem - cel założenia Kościoła przez Oskarżonego.

Ekspert: Celem było zostawienie zalążka królestwa Bożego na ziemi, które od tamtej pory rozrasta się, aż do powtórnego przyjścia Oskarżonego. Oskarżony dążył do tego, aby głoszona przez Niego Ewangelia dotarła do wszystkich ludzi.
«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...