Apostolat ducha i umysłu

W imię Boże stajemy do pracy ad maiorem Dei gloriam. Do tego czasu Bóg dopomógł, Bóg nadal pomoże. Oto hasło, za którym szliśmy we wszystkich poczynaniach naszej wydawniczej pracy (bł. ks. Ignacy Kłopotowski). Różaniec, 9/2008Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski – założyciel Zgromadzenia Sióstr Loretanek – w słowie drukowanym dostrzegał narzędzie ewangelizacji. Starał się docierać do najbiedniejszych – robotników i chłopów, by nie pozbawiać ich dostępu do treści kulturowych i religijnych. I dziś ta potrzeba jest wciąż aktualna. Jak zaznacza s. Andrzeja C. Biała, dyrektor Wydawnictwa Sióstr Loretanek z warszawskiego Rembertowa: ,,Chcemy w ludziach budzić potrzebę innych wartości – wartości wiecznych. Chcemy bronić polskiej kultury, która jest obecnie zagrożona. Chcemy też zwyczajnie, po prostu mówić o tym, co ludzie chcą usłyszeć o Kościele, o tym, jak się modlić, jak być chrześcijaninem w życiu codziennym”. Swoją więc ofertę wydawniczo-prasową siostry loretanki kierują do dzieci, młodzieży i osób starszych, do małżonków, rodziców, pedagogów i duchownych.Początki wydawnictwa


Ks. Ignacy Kłopotowski, kierowany nadprzyrodzoną intuicją, założył w 1920 r. w Warszawie Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, powierzając mu apostolstwo słowa drukowanego. W pierwszym dziesięcioleciu loretanki wspomagały działalność wydawniczą swego Założyciela. W 1927 r. ks. Kłopotowski zakupił dla sióstr maszyny drukarskie i urządził im drukarnię przy ul. Tamka 46. Po jego śmierci siostry przeniosły drukarnię na ul. Sierakowskiego 6 na warszawskiej Pradze. Tu przez 62 lata działało Wydawnictwo i Drukarnia Loretańska.

Trudności w posłudze sióstr nigdy nie brakowało. Podobnie jak Założyciel nie zrażały się tym, robiąc wszystko, co możliwe, i zawierzając jednocześnie całkowicie Bogu. Modlitwa stanowi stały i nieodłączny element dziejów wydawnictwa. Przenika ona codzienną pracę w redakcji i drukarni. ,,Cały proces drukarski obsługują siostry. To, że pracują one w drukarni i wydawnictwie, kryje się w tym głębszy sens, a mianowicie to, że praca jest zanurzona w naszej modlitwie. Wiemy i wierzymy, że Bóg posługuje się bardzo słabym narzędziem” – mówi s. Andrzeja.

O ufnym zawierzeniu Bogu świadczy działalność ks. I. Kłopotowskiego. Trudno doliczyć się podjętych przez niego inicjatyw i obszarów aktywności. Wydawał wiele: „Posiew”, „Polak-Katolik”, „Kółko Różańcowe”, „Głos Kapłański”, „Anioł Stróż”, „Wieczory Rodzinne”, „Dobra Służąca”, „Przegląd Katolicki”, „Ministrant”. Redagowanie tych pism, ogromna liczba artykułów, obowiązki kapłana oraz zaangażowanie w pracę społeczno-charytatywną rysują sylwetkę człowieka niezwykłego – świętego. Wstawiennictwo i opieka bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego jest wyraźnie widoczna dzisiaj w dynamicznej wydawniczo-drukarskiej aktywności sióstr.„Dobra gazeta nie waśni ludzi…”


Pisma oraz książki wydawane przez Siostry Loretanki mają wspólny mianownik – bronią i promują wartości. Publicystyka, poruszająca niekiedy tematy trudne bądź niewygodne, pisana współczesnym językiem, dociera do człowieka i otwiera go na Boga, drugiego człowieka oraz prawdę o sobie. Drukowane treści służą dobru w myśl słów bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego: ,,Dobra gazeta nie waśni ludzi…” – łączy parafie, wspólnoty, umacnia rodziny.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek wydaje trzy pisma: „Różaniec’’, „Anioł Stróż” i „Sygnały Troski’’. „Różaniec’’ powstał w 1995 roku i jest kontynuacją założonego przez bł. ks. I. Kłopotowskiego „Kółka Różańcowego”. Miesięcznik ten obejmuje nie tylko formację różańcową, ale także inne wymiary duchowości człowieka. Porusza również problematykę małżeńską, rodzinną i wychowawczą. Czytelnikowi proponuje także komentarze do Ewangelii na każdy dzień oraz rozważania różańcowe.«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...