Wychowanie do życia w rodzinie - ważna dziedzina

Obszary programowe aktualnie realizowanych w szkołach zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie: płciowość (kobiecość i męskość), miłość, małżeństwo, rodzicielstwo, relacje między ludźmi, problemy i zagrożenia zdrowia i życia to zagadnienia interesujące ludzkość od czasów przedhistorycznych. Wychowawca, 3/2008Obecna koncepcja wychowania do życia w rodzinie zasługuje na szczególne umocnienie w systemie edukacyjnym także ze względu na rozluźnienie i uprzedmiotowienie więzi rodzinnych, wzajemną obojętność członków rodziny wobec siebie, albo wręcz wrogość i nienawiść, dezintegrację w sferze kontaktów interpersonalnych, zwłaszcza między rodzicami a dzieckiem, zanik więzi i komunikacji w systemie tzw. rodziny wielopokoleniowej, osamotnienie w rodzinie, laicyzację obyczajową przekreślającą wartości moralne. Pojawiają się one najczęściej w wyniku małej dbałości rodziny o budowanie systemu wartości poszczególnych członków, wspólne spędzanie czasu wolnego, otwartość i dialog na tematy dotyczące codziennych spraw, budowanie autorytetu przez rodziców i właściwe rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w rodzinie. Przyczynia się do tego także zawieranie małżeństw przez osoby niedojrzałe emocjonalnie i społecznie, patologie i dewiacje w życiu rodzinnym.

Procesy transformacyjne, zmieniające się warunki społeczno-ekonomiczne i kulturowe wymagają od rodziny wewnętrznych i zewnętrznych przeobrażeń. Gdy w rodzinie jest silny, spójny i odpowiedni system moralny, dzieci wzrastają w świecie wartości, w którym dominuje dobro, miłość, zaufanie, lojalność, szacunek i godność; gdy rodzice dbają o prawidłowe relacje i dialog z dziećmi, gdy uczą krytycyzmu wobec świata mediów i przejawiają prawidłowe postawy wychowawcze, wiele z powyższych zjawisk nie będzie miało miejsca. Spójna koncepcja obecnego modelu wychowania do życia w rodzinie daje szanse na stworzenie azylu bezpieczeństwa chroniącego przed negatywnym wpływem wielu zjawisk społecznych, jakim będzie tworzona przez uczestniczącą w tych zajęciach młodzież własna, założona w przyszłości rodzina.***

Marta Komorowska-Pudło – pedagog, dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii rodziny, adiunkt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, wieloletni (w latach 1992-2005) nauczyciel-konsultant ds. przygotowania do życia w rodzinie w Szczecinie
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama