Szansa na lepsze życie

Dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia. Przewodnik Katolicki, 28 czerwca 2009Kampania społeczna „Rodzina Wielodzietna – Dobry Wybór!”, którą od końca maja prowadzi Fundacja „Głos dla Życia”, ma na celu promowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych oraz podkreślenie ich wartości społecznej. Rodziny, które wychowują większą liczbę dzieci, zmagają się z wieloma różnorodnymi trudnościami. Często więc ich dobre funkcjonowanie w godziwych warunkach wymaga szczególnej troski ze strony całego społeczeństwa.

Złożony stan rzeczy

W życiu zdarzają się różne sytuacje. Nie zawsze dzieci mogą wychowywać się we własnej, biologicznej rodzinie, czasami ich rodzice mają trudności w realizacji powołania do rodzicielstwa. Powody takiego stanu rzeczy są złożone i rzadko się zdarza, aby była to jedna przyczyna.

− Najczęściej na problemy w byciu rodzicem składają się trudne doświadczenia z własnego dzieciństwa – wyjaśnia Romana Chruszcz, dyrektor Chrześcijańskiego Ośrodka Adopcyjno-Mediacyjnego „Pro Familia” w Poznaniu. – Wpływają na nie także uzależnienia rodziców czy trudności z podjęciem pracy. Zdarza się również, że z różnych powodów matka zostaje sama z dziećmi i to samotne macierzyństwo może ją przerastać – dodaje dyrektor „Pro Familii”.

Taka właśnie historia przydarzyła się pewnej młodej kobiecie, Sylwii. – Gdy w jej małżeństwie narastały trudności, niczego nie zauważyliśmy. Córka mieszkała kilkaset kilometrów od nas i dlatego mogła przed nami udawać – mówi jej ojciec, Piotr. − W końcu „balonik pękł” i troje dzieci Sylwii trafiło do pogotowia opiekuńczego, a dwoje do pogotowia rodzinnego. Dla nas zaczęła się wtedy walka o to, aby dzieci trafiły do naszego domu – wspomina Piotr.

Piękne wyzwanie

Gdy dzieci wskutek poważnego kryzysu w rodzinie zostają pozbawione domu, zawsze jest nadzieja, że to tylko chwilowa sytuacja. Udzielanie im pomocy powinno więc polegać na stwarzaniu szansy odzyskania biologicznej rodziny, stąd adopcja nie jest dla nich dobrym rozwiązaniem. Poszukuje się więc innych możliwości, dzięki którym będą one dorastały w rodzinnej atmosferze i wychowywały się wspólnie z rodzeństwem.

Taką szansą dla dzieci są rodziny zastępcze. Mogą je tworzyć osoby z kręgu rodziny naturalnej dziecka, a także osoby niespokrewnione z nim, małżonkowie lub osoba samotna. Wśród kryteriów, jakie muszą spełniać kandydaci na rodziców zastępczych, wymienia się m.in. odpowiednie warunki mieszkaniowe i stałe źródło utrzymania, a także stan zdrowia, który umożliwia właściwą opiekę nad dzieckiem.

Pierwsze działania z osobami pragnącymi pełnić funkcję rodziny zastępczej podejmują Miejskie lub Powiatowe Ośrodki Pomocy Rodzinie, które przeprowadzają z nimi odpowiednie rozmowy, a następnie kierują je na szkolenie do ośrodka adopcyjnego.«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...