Papież młodych

Rycerz Niepokalanej 5/2011 Rycerz Niepokalanej 5/2011

Jan Paweł II szczególnie umiłował młodzież. Jego słowa, skierowane do młodego pokolenia i troska o nie, czego niejednokrotnie dawał wyraz podczas swoich licznych pielgrzymek oraz audiencji generalnych, przyczyniły się do nadania mu tytułu "papieża młodych".

 

Młodość to krótki czas wędrówki przez życie. Zawiera wielkie bogactwo odkrywania, planowania, zmagania się ze słabościami i podejmowania decyzji, mających wpływ na całe życie. Ojciec Święty Jan Paweł II dobrze wiedział, jak ważny i trudny to etap życia, dlatego starał się być dla młodych przyjacielem, przewodnikiem, powiernikiem, prowadzącym ich po drogach modlitwy, nauki, wypoczynku i zabawy, jak Dobry Pasterz swe owce.

"Być" a "mieć"

Jan Paweł II podkreślał, że młodość ma być wzrastaniem, stopniowym gromadzeniem wszystkiego, co prawdziwe, dobre i piękne - nawet wtedy, gdy doczesność przynosi cierpienie, utratę bliskich oraz całe doświadczenie zła, jakie nieustannie odkrywa człowiek w świecie. Uczył, że jest to również czas panowania nad własnymi słabościami, pokonywania przeszkód i trudów, nawiązywania nowych kontaktów. Pomagał młodym kształtować zmysł krytycyzmu, umiejętność rozróżniania prawdy od fałszu. Wskazywał młodzieży na obowiązek uczestniczenia w prawdziwym postępie ludzkości, czyli ustanawianiu właściwych proporcji między "być" a "mieć", celem budowania cywilizacji miłości, opartej na sprawiedliwości i pokoju, których źródłem są zasady moralne.

Dla niego młodzi ludzie byli nadzieją narodów, społeczeństw i Kościoła. Przypominał, że od nich zależy teraźniejszość i przyszłość. Dlatego uczył ich brania odpowiedzialności za własne postępowanie, zamiary, inicjatywy i intencje, i wskazywał na fundament moralności, decydujący o wartości ludzkich czynów - na przykazania. Przekonywał, że zdrowe zasady stanowią podstawę dojrzałych sumień, pozwalających młodym być prawymi, wiarygodnymi, budzącymi zaufanie, a właściwie ukształtowana osobowość moralna jest najcenniejszym wkładem, jaki młode pokolenie może wnieść do rodziny, społeczeństwa, grupy zawodowej, działalności kulturalnej czy politycznej, wspólnoty Kościoła.

Ponad granice

Błogosławiony papież był dobrym obserwatorem. Wiedział, że młodzież stawia trudne pytania, na miarę czasów, w których żyje, dotyczące niesprawiedliwości społecznej, pogardy dla człowieka i podeptania jego praw oraz godności. Wyraża gotowość do walki z każdą formą wyzysku, fałszem, zakłamaniem, krzywdą, grzechem. Odkrywał w młodych sercach pragnienie autentycznego braterstwa wszystkich ludzi, poza podziałami i dyskryminacją. Ten potencjał Jan Paweł II pragnął podtrzymać, budząc w młodych umiejętność bezinteresownego "dawania siebie" innym z miłości, która jest podstawą małżeństwa, rodziny, przyszłości. Dlatego należy uczynić ją piękną, wielką, dojrzałą i odpowiedzialną. Tylko ten, kto umie bezwarunkowo kochać, aż do zapomnienia o sobie - uczył Ojciec Święty - realizuje w pełni swoje życie, zaświadczając o wartości swego ziemskiego istnienia.

Ofiary społecznej manipulacji

Papież wiedział, że niektórzy młodzi odczuwają pokusę ucieczki od odpowiedzialności w złudny świat alkoholizmu, narkotyków, przelotnych związków nie prowadzących do małżeństwa i założenia rodziny, obojętności, zwątpienia, cynizmu, przemocy, pornografii, żądzy władzy, posiadania. Aby nie stali się ofiarami różnych form zniewolenia, papież zachęcał, by stawiali sobie duże wymagania, oparte na sprawiedliwości, odpowiedzialności, solidarności i braterstwie. W każdym bowiem młodym sercu dostrzegał naturalne pragnienie Boga, czasem ukryte pod maską obojętności czy wrogości.

Papież nie bał się mówić młodym o trudnej rzeczywistości, w której obserwuje się zatrucie idei i obyczajów, prowadzące ku unicestwieniu człowieka. Bez ogródek wskazywał, że bezpośrednią tego przyczyną jest grzech, z którego powstaje kłamstwo. Mówił im, że ogromna część społeczeństwa podąża drogami, które wiodą do hedonizmu, rozwodów, przerywania ciąży, kontroli urodzeń przy pomocy antykoncepcji. Takie rozumienie życia zaprzecza prawu Bożemu i nauczaniu Kościoła. Chciał, by młodzi podążali wiernie za Chrystusem i realizowali w praktyce orędzie Ewangelii, co wiąże się z zachowaniem czystości, ochroną życia, uznaniem nierozerwalności małżeństwa. Jan Paweł II nieustannie troszczył się o młodych, przestrzegając przed zasadzkami świata, który dąży do wypaczenia oraz wykorzystania ich zdecydowanych, usilnych poszukiwań szczęścia i sensu życia.

Ku przemianie

Papież prosił młodzież o wrażliwość na potrzeby wszystkich ludzi, szczególnie tych najbardziej potrzebujących, chorych, biednych, prześladowanych, wyrzuconych na margines. Wzywał, by dostrzegała materialne oraz duchowe formy ubóstwa, na które cierpi ludzkość, a także przeciwdziałała złu w sposób konkretny, solidarny i radykalny. Zachęcał do poświęcenia się dla innych, bez oczekiwania na nagrodę.

Wiedział, że młodzi mają do wypełnienia konkretne zadanie: budowania cywilizacji życia, prawdy, wolności, sprawiedliwości, miłości, pojednania i pokoju. Drogą prowadzącą ku temu jest trwanie w Bogu, wierność wobec Jego zbawczego planu, wypełnianie obowiązków, szczera modlitwa, gotowość wyrzeczeń oraz uczciwość. Współczesny świat potrzebuje radości, służby, czystości, ofiarności, aby mogło powstać nowe społeczeństwo, sprawiedliwe, braterskie, chrześcijańskie.

Według papieża posłannictwo młodzieży polega na dawaniu świadectwa wiary, niesieniu nadziei, miłości, zapewnieniu przyszłym pokoleniom obecności w ich świecie takich wartości, jak pełna wolność religijna, poszanowanie osobowego wymiaru rozwoju, ochrona prawa człowieka do życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci, troska o rozwój rodziny i jej umocnienie, dowartościowanie kulturowych odrębności dla wzajemnego ubogacania się wszystkich ludzi, ochrona naturalnego środowiska. Jan Paweł II wskazywał, że uczeń Chrystusa nie stoi obok wydarzeń, ale czuje się zobowiązany przemieniać współczesny świat, by stawał się bardziej humanitarny. Niesie Ewangelię po krańce ziemi, służąc prawdziwemu wyzwoleniu oraz postępowi ludzkości. Bazując na własnym przykładzie, pokazał, że zadaniem starszych jest zaszczepić te prawdy w młodym pokoleniu.

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Dodaj komentarz
Gość
    Nick (wymagany lub )

    Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

    Pobieranie... Pobieranie...