Gra w karty z upadłym aniołem

Któż jak Bóg 2/2011 Któż jak Bóg 2/2011

Upadły anioł w potyczkach z ludźmi posługuje się swoimi kartami. Nie można wejść w świat dojrzałości, nie rozgrywając z nim takich partii, o których przypomina czytana w I Niedzielę Wielkiego Postu Ewangelia.

 

Karty atutowe, którymi Szatan - książę tego świata wygrywa swoje partie to: chleb, dobra tego świata oraz chęć wykorzystania Boga do swoich celów. Takie jest znaczenie trzech pokus, z jakimi w formie testu zwrócił się on do Jezusa, chcąc sprawdzić, czy jest Synem Boga. Okazało się, że Jezus obok tych trzech kart, ustawił swoje trzy, a książę tego świata przegrał z Nim. Dopiero po długim czasie sięgnął on po czwartą, jaką posiada – jest nią przemoc. I przy jej pomocy odniósł na trzy dni zwycięstwo na Golgocie. W dniu Zmartwychwstania Chrystus ukazał mu słabość tej czwartej jego karty.

Karta chleba

Karta atutowa chleba jest związana z życiem. Bez chleba nie ma życia. To jest wielkie dobro, którym książę tego świata umie się posługiwać. Wielu ludzi woli mu ulegać i mieć dostęp do chleba, niż cierpieć jego brak. Jezus uznaje zapotrzebowanie na chleb i wzywa swoich uczniów, aby prosili Ojca Niebieskiego o ten dar bo umieścił tę prośbę w Modlitwie Pańskiej. Sam karmił ludzi chlebem z dobrą rybą, a innym razem podał im alkohol. Przypomina jednak: „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem , które pochodzi z ust Bożych”. Ma tu na uwadze wartości duchowe. To nimi przebija kartę chleba, którą posługuje się Jego przeciwnik. Kto chce być człowiekiem, szuka również pokarmu duchowego.

  Karta bogactwa

Druga karta atutowa to potęga i wspaniałość dóbr doczesnych. One są do dyspozycji upadłego ducha. Ziemia, od chwili wyrzucenia go z nieba, to teren do jego dyspozycji. To jest świat stworzony przez Boga, w którym on, za zgodą Boga, na pewien czas założył swoje imperium. Dobrami tego świata zyskuje swoich podwładnych. Oddają mu siebie i swoją wolność. A on ofiaruje im zarówno dobra doczesne, jak i stanowiska w swoim imperium. Wyłożył tę kartę przed Jezusem, gotów dać Mu wszystko za jeden pokłon czyli uznanie jego imperialistycznej władzy na Ziemi. Ten, kto się na to zgadza, dobrowolnie oddaje się jemu wraz z tym, co od niego otrzymuje. Książę nic nie traci, on tylko zyskuje. Człowiek traci wolność i z nią siebie. Oddaje się do dyspozycji imperatora tego świata. Pan Jezus przebija tę kartę demona, swoją , a jest nią posłuszeństwo jedynie Bogu. Przypomina imperatorowi: „Panu, Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.” Oddanie siebie do dyspozycji Boga otwiera przed człowiekiem przestrzeń wolności na całą wieczność. W niej nie ma żadnej innej zależności, tylko ta jedna – od Boga, który jest Miłością i pragnie naszego szczęścia.

Karta wykorzystywania Bogu do swych celów

Trzecia karta atutowa księcia tego świata polega na potraktowaniu Boga jako tego, kto spełnia nasze życzenia, a więc On ma być do naszej dyspozycji, a nie my do Jego. Książę tego świata proponuje Jezusowi, by skorzystał z tego, że na rozkaz Boga aniołowie będą Go nosili na rękach. Jezus demaskuje słabość tej karty zwięzłą odpowiedzią: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego” czyli będziesz pamiętał, że to ty jesteś do dyspozycji Boga, a nie On do Twojej. Książę tego świata odstąpił od Jezusa „aż do czasu” – blisko na trzy lata. Potrzebny mu był czas, aby przygotować uderzenie czwartą kartą, to jest przemocą.

Wygrać kartami Chrystusa

Żyjemy w imperium księcia tego świata, bo ktokolwiek się rodzi na tej Ziemi, jak długo na niej żyje, musi się liczyć z prawami tego imperium. One są widoczne we wszystkich mechanizmach życia i to w skali świata. To prawo chleba czyli troski o życie doczesne z pominięciem innych wartości; prawo posiadania i kariery – kariery społecznej, naukowej, politycznej, ekonomicznej, medialnej. Ono polega na uzależnieniach człowieka od innych ludzi, od przepisów, programów, planów, instytucji. I prawo niewłaściwej interpretacji życia religijnego, które chce mieć Boga do swojej dyspozycji. Wielu nie chce liczyć się z Bogiem, a jeśli On nie spełnia ich pragnień, to Go odrzucają. To jedna z poważnych przyczyn kryzysów życia religijnego.

Jezus mówi: „Sięgaj po wyższe wartości, dobrowolnie wybierz posłuszeństwo Bogu i bądź do Jego dyspozycji”. Podczas Wielkiego Postu dziękujemy Chrystusowi za takie czytelne ustawienie życia. Prosimy Go również, abyśmy nie stracili odwagi, gdy książę tego świata uderzy w nas kartą przemocy. Ona nie jest w stanie zniszczyć naszego zmartwychwstania.

Opracowanie redakcja na podstawie kazań ks. Stańka wygłoszonych w kościele sióstr Felicjanek w Krakowie w dniu

 


 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama