Ziemia Święta potrzebuje pokoju

Zarówno politycy, jak i władze religijne zajmują się osobą ludzką. Państwo powinno dbać o zapewnienie człowiekowi wolności, praw i dobrobytu; Kościół też zajmuje się tymi sprawami, lecz interesuje go przede wszystkim dusza człowieka, jego dobro duchowe i godność. Niedziela, 17 sierpnia 2008



– W świecie jest bardzo wielu katolików, którzy szczerze chcieliby pomóc chrześcijanom w Ziemi Świętej. Jak mogą to uczynić?

– Najważniejszą formą pomocy jest modlitwa, wierzymy w moc modlitwy. Pomagają nam też pielgrzymi, którzy przybywają do nas z całego świata. Jesteśmy bardzo wdzięczni siostrzanym Kościołom, które czują się odpowiedzialne za Kościół Matkę w Ziemi Świętej, gdzie znajdują się korzenie chrześcijaństwa. Dziękujemy za różnorodne formy pomocy w dziedzinie socjalnej, sanitarnej i edukacyjnej. Otrzymujemy pomoc m.in. od Caritas Internationalis i od Zakonu Rycerskiego Bożego Grobu, którego – jako patriarcha – stałem się wielkim przeorem. Dzięki ich pomocy finansowej możemy utrzymać 44 szkoły, do których przyjmujemy także młodzież prawosławną i muzułmańską – chcemy, by nasze szkoły były miejscem dialogu. Liczymy również na pomoc środków społecznego przekazu, w nadziei, że nie będą zapominać o chrześcijanach na Bliskim Wschodzie. Najbardziej potrzebujemy jednak pokoju dla wszystkich mieszkańców Ziemi Świętej.



Nowy łaciński Patriarcha Jerozolimy


Abp Fouad Twal – nowy łaciński patriarcha Jerozolimy rozpoczął swoją posługę Kościołowi w Ziemi Świętej 22 czerwca 2008 r. od uroczystego ingresu do Bazyliki Zmartwychwstania. Z siedziby Patriarchatu Łacińskiego wyruszył oficjalny orszak towarzyszący nowemu arcypasterzowi, w którego skład wchodzili: kard. John Foley, Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Bożego Grobu w Jerozolimie, z liczną grupą bożogrobców, abp Antonio Franco, nuncjusz i delegat apostolski, biskupi pomocniczy, franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej, kapłani i seminarzyści, przedstawiciele władz dyplomatycznych i cywilnych, rodzina, licznie przybyli wierni i pielgrzymi z całego świata. W bazylice powitał patriarchę o. Pierbattista Pizzaballa, kustosz Ziemi Świętej, po czym odczytano bullę nominacyjną. Ingres zakończył się błogosławieństwem patriarchy Fouada Twala. Trzy dni później miał miejsce ingres patriarchy Twala do Bazyliki Narodzenia w Betlejem. Nowy patriarcha został wprowadzony do franciszkańskiego kościoła św. Katarzyny. Po ceremonii ingresu Fouad Twal zszedł do Groty Narodzenia na prywatną modlitwę. W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła nowy łaciński patriarcha Jerozolimy przyjął paliusz z rąk Benedykta XVI w Bazylice Watykańskiej. Z tej okazji spotkałem się z abp. Twalem, aby przeprowadzić z nim rozmowę na temat jego misji w Ziemi Świętej.



Opracował W.R.


«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...