Islam w teorii i w praktyce

O muzułmanach w Europie często mówi się z lękiem. Pan Jezus nigdy nie lękał się spotkania z drugim człowiekiem, bez względu na jego wyznanie czy przekonania. Może właśnie Pan Bóg wysyła ich, aby dać szansę spotkania chrześcijan i poznania Ewangelii. Niedziela, 24 stycznia 2010Ks. Paweł Rytel-Andrianik: – Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie wierzą w jedynego Boga. Czy modlimy się zatem do tego samego Boga, czy też nie?

Ks. prof. Rafic Nahra:
– Bez wątpienia trzy religie monoteistyczne wyznają, że jest jeden Bóg, ale w Koranie Bóg przedstawiony jest inaczej niż w Biblii. Pismo Święte ukazuje nam Boga, który wchodzi w historię człowieka, a w Koranie brakuje tej historycznej relacji. Jest jeszcze wiele innych różnic. Można powiedzieć, że wierzymy w tego samego Boga, ale nasze chrześcijańskie pojęcie o Nim jest takie, jakie zostało objawione w Biblii, a nie w Koranie.

– Jakie znaczenie mają osoby Jezusa Chrystusa i Maryi w islamie?

– W islamie Jezus jest uznawany za proroka, dlatego poświęca Mu się w Koranie dość dużo miejsca. Główna różnica polega jednak na tym, że muzułmanie nie uznają Trójcy Świętej, a tym samym bóstwa Jezusa jako Syna Bożego.

Islam otacza Maryję szczególną czcią. Choć w Koranie nie są opisywane matki proroków, to jednak Maryi jest poświęcona cała 19. sura, która opowiada o zwiastowaniu i narodzeniu Pana Jezusa. Co więcej, muzułmanie często przychodzą modlić się do sanktuariów maryjnych, np. do Betlejem.

– W ostatnich dziesięcioleciach coraz więcej muzułmanów przybywa do Europy Zachodniej…

– O muzułmanach w Europie często mówi się z lękiem. Pan Jezus nigdy nie lękał się spotkania z drugim człowiekiem, bez względu na jego wyznanie czy przekonania. Może właśnie Pan Bóg wysyła ich, aby dać szansę spotkania chrześcijan i poznania Ewangelii. Gdyby zostali w swoich krajach, nigdy by nie mieli takiej okazji. Dlatego najlepszą odpowiedzią jest właśnie nasza postawa ewangeliczna, bez uprzedzeń.

Z punktu widzenia państwowego – dla dobra tych, którzy przyjeżdżają, trzeba postawić pewne wymagania, szczególnie dotyczące nauki języka i kultury danego kraju, aby nie zamykali się w swoim getcie. Jeśli się nie zintegrują, mogą stać się integrystami.

Ponadto trzeba szanować zasadę wzajemnego respektowania się. Każdy jest wolny, jeśli chodzi o praktykowanie swojej religii. Jeśli zaś chrześcijańska Europa staje się coraz bardziej muzułmańska, to nie jest to wina muzułmanów, ale może trochę i nasza.

– Jaka jest rola kobiety w świecie muzułmańskim?

– Może to zdziwić, ale w muzułmańskiej Turcji kobiety otrzymały prawo do głosowania w 1934 r., a we Francji w 1944 r., w Szwajcarii zaś w 1971 r. Z tego, co wiem, wyjątkiem w Europie była Polska, gdzie kobiety otrzymały takie prawo zaraz po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Niemniej jednak Turcja stanowi ewenement, bo do dziś kobiety nie mają prawa wyborczego w wielu krajach arabskich. To ukazuje ich społeczną pozycję. Trzeba przyznać, że także w chrześcijaństwie godne miejsce kobietom przyznano dopiero po wielu latach. Miejmy nadzieję, że podobnie w islamie kobieta będzie traktowana z większym respektem. Ale potrzeba jeszcze czasu.

– Wiele dyskusji wywołało orzeczenie Trybunału w Strasburgu dotyczące krzyża w jednej z włoskich szkół.

– Włosi sami szybko zareagowali. Państwo laickie to przecież nie znaczy ateistyczne, a tym bardziej antykatolickie. Warto też wiedzieć, że w szkołach chrześcijańskich np. w Jordanii, Egipcie czy Izraelu są krzyże w klasach i muzułmanie nie mają żadnych pretensji. Jest wzajemny szacunek i zrozumienie, można powiedzieć – tolerancja religijna dla chrześcijan. Co więcej, w Jerozolimie mówi się, że kiedy rodzi się dziecko muzułmańskie, to już po kilku dniach jest zapisywane do szkoły chrześcijańskiej…
«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

 • Sana Ahmed
  14.02.2010 01:40
  Mity na temat islamu
  ________________________________________

  W świecie niemuzułmańskim ludzie często mają bardzo małą wiedzę o islamie, powielają stereotypy, które gdzieś zasłyszą i przez to czasem zrażają się do islamu i muzułmanów. Mieszkając w kraju niemuzułmańskim czasem możemy takie mity z czyichś ust usłyszeć. Tu insza Allah postaramy się pokrótce wyjaśnić jak wygląda prawda.
  ________________________________________

  1 - ISLAM TO RELIGIA DLA ARABÓW
  BŁĄD! Islam to religia dla całej ludzkości. Muzułmaninem może być każdy, bez względu na pochodzenie. To dlatego właśnie Bóg wysłał Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) do całej ludzkości, tak jak powiedział w Koranie:
  {Posłaliśmy cię (Muhammadzie) do wszystkich ludzi jako zwiastuna radosnej wieści i ostrzegającego.} [Koran 34:38]

  Dziś Arabowie stanowią zaledwie około 1/5 muzułmanów, reszta to ludzie innych narodowości. Największe skupisko muzułmanów znajduje się zaś w Indonezji, która także nie jest państwem arabskim.
  2 - MUZUŁMANIE CZCZĄ SWOJEGO BOŻKA ZWANEGO ALLAHEM
  BŁĄD! Muzułmanie czczą Allaha, to prawda, jednak nie jest On żadnym bożkiem. Jest On jedynym prawdziwym Bogiem, Bogiem wszystkich ludzi, tym samym, w którego wierzą żydzi i chrześcijanie. To ten sam Bóg, który stworzył cały świat i wszechświat, w tym także nas – ludzi.

  Słowo „Allah” znaczy po arabsku to samo, co po polsku „Bóg Jedyny”.
  3 - WYZNAWCY ISLAMU TO MAHOMETANIE
  BŁĄD! Wyznawcy islamu to muzułmanie. Zarówno nazwa samej religii , jak i jej wyznawców została nadana przez samego Boga i znamy ją z Koranu.
  {… wybrałem dla was islam jako religię…} [Koran 5:2]
  oraz
  {…On nazwał was muzułmanami…} [Koran 22:78]

  Nazwa „mahometanie” jest błędna także dlatego, że wskazuje, jakoby muzułmanie oddawali cześć Muhammadowi (Mahometowi) – a to nie prawda. Muzułmanie szanują Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim), ale czczą tylko Boga, są Mu całkowicie posłuszni.
  4 - AUTOREM KORANU JEST MUHAMMAD
  BŁĄD! Koran został objawiony Muhammadowi od samego Boga, poprzez anioła Gabriela. Są to Słowa Boga, zaś Muhammad je jedynie recytował i przekazywał ludziom.
  {Zaprawdę, to jest Koran szlachetny! (...) Jest to objawienie od Pana światów (Allaha)!} [Koran 56:77-80]
  oraz
  {Zaprawdę, My (Allah) zesłaliśmy tobie (Muhammadzie) Koran zesłaniem rzeczywistym!} [Koran 76:23]

  Koran jest tak doskonały – zarówno pod względem językowym, jak i pod względem treści – że nie mógłby być stworzony przez nikogo poza Bogiem, o czym On sam mówi:
  {Jeśliby się zebrali ludzie i dżiny, aby stworzyć coś podobnego do tego Koranu, to oni nie zdołaliby uczynić nic podobnego, nawet gdyby się wzajemnie wspomagali.} [Koran 17:88]

  5 - ISLAM TO RELIGIA WYMYŚLONA PRZEZ MUHAMMADA
  BŁĄD! Islam to ta sama religia, którą Bóg przekazywał nam poprzez Swoich Proroków od początku istnienia życia na Ziemi. Wszyscy oni głosili Przesłanie, by ludzie czcili tylko Boga i nikogo więcej, wierzyli w Jego Proroków, Księgi, w Życie Wieczne, itp. Islam jest kontynuacją tego Przesłania, potwierdza tę samą prawdę o Bogu. To dlatego islam ma wiele wspólnego z judaizmem i chrześcijaństwem. Jednak w odróżnieniu od nich, uznaje Muhammada za Proroka Bożego i Koran za Księgę Boga. Allah mówi w Koranie:
  {Powiedzcie: My wierzymy w Boga i w to, co nam zostało zesłane, i w to, co zostało zesłane Abrahamowi, Isma’ilowi i Izaakowi, Jakubowi i pokoleniom; I w to, co zostało dane Mojżeszowi i Jezusowi i w to, co zostało dane prorokom od ich Pana. My nie robimy żadnej różnicy między nimi i poddajemy się Jemu całkowicie.} [Koran 2:136]
  oraz
  {On (Allah) ustanowił dla was, jeśli chodzi o religię, to, co już polecił Noemu, i to, co objawiliśmy tobie i to, co poleciliśmy Abrahamowi, Mojżeszowi i Jezusowi: Przestrzegajcie należycie religii i nie rozdzielajcie się w niej!} [Koran 42:13]

  Niestety, ludzie nie przestrzegali religii należycie, zmieniali słowa proroków. W końcu Bóg posłał ostatniego z Proroków – Muhammada, aby przypomniał ludziom pierwotne przesłanie oraz objaśnił wolę Boga do końca, czyniąc przez to religię kompletną, nie podlegającą zmianom. Wtedy też tej odwiecznej religii została nadana nazwa – islam.
  {Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją dobrocią; wybrałem dla was islam jako religię.} [Koran 5:3]

  6 - ISLAM NIE SZANUJE KOBIET, MUZUŁMANKI SĄ ŹLE TRAKTOWANE I NIE MAJĄ ŻADNYCH PRAW
  BŁĄD! To właśnie islam był pierwszą religią, która nadała kobietom prawa – i to prawa niezbywalne, gdyż nadane przez samego Boga. Bóg nakazuje muzułmanom szanować i dobrze traktować kobiety, okazywać im miłosierdzie.
  {A wierzący mężczyźni i wierzące kobiety są dla siebie nawzajem przyjaciółmi.} [Koran 9:71]

  Na to samo kładł nacisk Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim). Mówił on:
  „Bądźcie dobrzy dla kobiet.” [Buchari i Muslim]

  7 - ZAKRYWANIE CIAŁA TO ZNAK PONIŻENIA KOBIET
  BŁĄD! Strój muzułmanki zakrywający jej całe ciało (z wyjątkiem twarzy i dłoni), czyli hidżab, to nie znak poniżenia ani zniewolenia. Wręcz przeciwnie. Muzułmanki nosząc hidżab są rozpoznawalne jako kobiety szanowane.
  {To jest najodpowiedniejszy sposób, aby były poznawane (jako wolne kobiety wierzące), a nie były obrażane.} [Koran 33:59]

  Strój zasłaniający ciało muzułmanki przed niepowołanymi oczami podkreśla jej czystość, skromność, pobożność, a także chroni przed zaczepkami obcych mężczyzn.

  Hidżab nie musi być określonego koloru i fasonu. Różne kobiety wybierają różne kolory i style. I tak spotkamy muzułmankę w luźnych spodniach, tunice i szalu, bądź też długiej spódnicy i dłuższej bluzie + szal, jak i w sukni + chusta, jednoczęściowej abaji zasłaniającej ciało od czubka głowy aż po stopy (z wycięciem na twarz), a także taką w niqabie (zakrywającym całą twarz oprócz oczu), czy burce (zasłaniającej całe ciało, włącznie z twarzą - jedynie na wysokości oczu siateczka umożliwiająca kobietom widzenie). Niektóre z tych strojów są charakterystyczne dla danego kraju bądź są wymogiem w tymże kraju, lecz najczęściej sposób ubioru zależy całkowicie od kobiety. Wymóg islamu ogranicza się do obszaru ciała jaki ma być zasłonięty i paru warunków - na przykład, że strój ma nie być obcisły ani wykonany z prześwitującego materiału. Jednak rodzaj stroju zależy już od upodobań kobiety.

  Muzułmanka, która rozumie znaczenie hidżabu nie czuje się przez niego ani zniewolona, ani dyskryminowana - wręcz przeciwnie, czuje się dumna, że może go nosić. Odbiera to jako pewnego rodzaju przywilej.

  8 - MUZUŁMANIE MUSZĄ ZABIJAĆ NIEMUZUŁMANÓW, TOCZĄC Z NIMI "ŚWIĘTE WOJNY"
  BŁĄD! Islam nakazuje muzułmanom szanować ludzi, ich majątki i życie, niezależnie od tego, czy są oni muzułmanami, czy nie. Zabicie niewinnego człowieka to jeden z najcięższych grzechów. Bóg mówi w Koranie:
  {Ten, kto zabił człowieka, który nie popełnił zabójstwa i nie szerzył zgorszenia na ziemi, czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi.} [Koran 5:32]

  W islamie nie ma także czegoś takiego jak „święta wojna”. Mianem takim osoby nie znające islamu określają dżihad w formie walki, która jest dozwolona tylko w przypadku, gdy ktoś zwalcza muzułmanów i ich religię i skierowana jest tylko przeciw napastnikom, nigdy nie wolno krzywdzić osób nie biorących udziału w walce, ani nawet niszczyć roślinności.
  {Zwalczajcie na drodze Boga tych, którzy was zwalczają, lecz nie bądźcie najeźdźcami. Zaprawdę, Bóg nie miłuje najeźdźców!} [Koran 2:190]

  Nie wolno też kontynuować walki, kiedy napastnik zawiesi broń.
  {A jeśli oni skłonią się do pokoju, to i ty się ku niemu skłoń i zaufaj Bogu!} [Koran 8:61]

  Zatem jedyna dozwolona nam walka to ta w obronie koniecznej (siebie, swoich braci i sióstr w islamie i swojej religii). Nie w żadnym innym wypadku.
Dodaj komentarz
Gość
  Nick (wymagany lub )

  Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

  Pobieranie...