Nowa mama, nowy tata

Dzieci skrzywdzone przez los i najbliższych powinny mieć szansę na normalne życie w nowych rodzinach. Niestety, wciąż zbyt mało osób postanawia zostać rodzicami zastępczymi. Czas serca, 103/2009Nie wszyscy biologiczni rodzice dojrzewają do roli matek i ojców. Aż 98 proc. wychowanków polskich domów dziecka pochodzi z rodzin, którym odebrano lub ograniczono prawa rodzicielskie. Dzieci tak bardzo skrzywdzone przez los i najbliższych powinny mieć szansę na normalne życie w nowych rodzinach. Niestety, wciąż zbyt mało osób postanawia zostać rodzicami zastępczymi.

tylko nie bidul

Na całe szczęście już bardzo rzadko można usłyszeć, jak rodzice niepedagogicznie napominają swoje pociechy: „bądź grzeczny, bo… oddam cię do domu dziecka”. Okazuje się, że jest czym straszyć, ponieważ pobyt w polskim publicznym domu dziecka jest prawdziwym koszmarem. Najwyższa Izba Kontroli po sprawdzeniu w 2007 roku 30 takich placówek stwierdziła, że żadna z nich nie spełnia przewidzianych prawem standardów. Domy dziecka są przepełnione. W placówce dla najmłodszych w Łodzi w sypialniach zamiast 5 spało 18 dzieci; w domu dziecka w Krakowie jeden pokój do wypoczynku przypadał na 36 wychowanków… Takie przykłady można mnożyć. Podczas kontroli straż pożarna wykryła nieprawidłowości w ponad 70 proc. placówek, a sanepid w 67 proc. Źle oceniono też kadrę: w co trzeciej placówce dzieci nie miały zagwarantowanej opieki nocą, w co piątej zaś także podczas codziennych zajęć…

Pokazuje to, że muszą nastąpić natychmiastowe zmiany, a promocja rodzicielstwa zastępczego i jego różnych form powinna stać się priorytetem w opiece nad osieroconymi dziećmi.

ciocia, wujek

Najważniejsze dla dziecka pozbawionego opieki własnych rodziców jest to, aby nigdy nie musiało ono stanąć w progu domu dziecka. Pierwszym krokiem na tej drodze jest szukanie nowych opiekunów w najbliższej rodzinie. Mogą nimi zostać spokrewnione osoby: babcia, ciocia, starsze rodzeństwo. To oczywiste działanie, ponieważ każdy z nas w trudnej sytuacji czuje obowiązek zaopiekowania się dziećmi naszego rodzeństwa czy córki. To rozwiązanie jest najlepsze: naturalnie podtrzymywane są więzi rodzinne, a dziecku łatwiej przychodzi oswojenie się z i tak trudną sytuacją. Nie zawsze jednak problem można rozwiązać w ten sposób.

Rodziną zastępczą mogą też zostać osoby niespokrewnione, które potrafią dać dziecku dom, miłość i opiekę. To jakby przyjęcie do siebie nowego członka rodziny, które nie wymaga od opiekunów rezygnacji z pracy zawodowej. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.

na zastępstwie

Umiejętność opieki nad dziećmi może stać się zawodem. Tak funkcjonują rodziny zastępcze nazywane także pogotowiem rodzinnym. Za swoją całodobową pracę (opiekę nad dzieckiem) rodzic zastępczy otrzymuje wynagrodzenie oraz pieniądze na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznego. Dzięki rodzinnym pogotowiom istnieje duża szansa na to, że dzieci nie będą musiały przebywać w domu dziecka i trafią bezpośrednio do rodziny zastępczej.«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama