Niezbędnik adopcyjny

Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Częstochowie w ciągu roku poszukuje rodzin dla około pięćdziesięciorga dzieci w różnym wieku. Poniższy niezbędnik adopcyjny został opracowany na podstawie doświadczeń Ilony Satławy i Agnieszki Puś – od dziesięciu lat prowadzących wspomniany ośrodek. Więź, 6/2008Adopcja przestała być tematem tabu. Jest obecna w mediach i w naszych rozmowach ze znajomymi. Ciągle jednak towarzyszy jej wiele mitów, jak choćby ten najpowszechniejszy, że okres oczekiwania na dziecko jest bardzo długi, a sama procedura bardzo skomplikowana. W rzeczywistości to dzieci, a nie rodzice, czekają na adopcję!

Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Częstochowie w ciągu roku poszukuje rodzin dla około pięćdziesięciorga dzieci w różnym wieku. Tylko połowa z nich znajduje rodziców i dom.

Poniższy niezbędnik adopcyjny został opracowany na podstawie doświadczeń Ilony Satławy i Agnieszki Puś - od dziesięciu lat prowadzących wspomniany ośrodek. Przedstawione niżej zasady dotyczą wprawdzie konkretnie tego ośrodka, sygnalizują jednak obszar problemów, które dotyczą każdego, kto rozważa adopcję.Warunki Stawiane Kandydatom Na Rodziców Adopcyjnych


 • stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP;
 • korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania. Status finansowy większości rodzin adopcyjnych pozostaje na przeciętnym poziomie. Rodzina ubiegająca się o adopcję powinna mieć warunki mieszkaniowe pozwalające na przyjęcie dziecka. Konieczne są również udokumentowane dochody, zapewniające utrzymanie powiększonej rodziny, podobnie jak dobry stan zdrowia pozwalający podjąć się opieki nad dzieckiem;
 • zobowiązanie się do należytego wywiązywania się z opieki nad powierzonym dzieckiem;
 • pozytywna opinia ośrodka adopcyjnego;
 • odbycie szkolenia i uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego. Kandydaci przechodzą pięćdziesięciogodzinny cykl przygotowawczy, poszerzony w zależności od potrzeb o dodatkowe elementy, np. poradnictwo rodzinne, praca nad indywidualnymi problemami psychologicznymi.
 • o adopcję mogą się starać także osoby samotne;
 • możliwość posiadania biologicznych dzieci nie przeszkadza, aby stać się rodzicem adopcyjnym.

  Okres przygotowawczy dla przyszłych rodziców obejmuje:
 • spotkania informacyjne i diagnozę pedagogiczną (4 godz.);
 • diagnozę psychologiczną (6 godz.);
 • zajęcia grupowe (30 godz.), których celem jest poszerzenie wiedzy o problemach rozwojowych i emocjonalnych dzieci porzuconych, umocnienie świadomej i trwałej decyzji oraz pogłębienie motywacji do przyjęcia dziecka;
 • wizytę w domu kandydatów (2 godz.);
 • spotkanie z prawnikiem w grupach warsztatowych (4 godz.);
 • spotkanie z rodziną, która adoptowała dziecko i dzielenie się osobistymi doświadczeniami (w grupach warsztatowych – 2 godz.);
 • indywidualne spotkanie podsumowujące cykl przygotowawczy (2 godz.).

  Okres przygotowawczy trwa około dziewięciu miesięcy. Po jego zakończeniu pracownicy ośrodka opracowują wyniki przeprowadzonej diagnozy, analizują dokumenty, po czym przedstawiają komisji kwalifikacyjnej ośrodka swoje spostrzeżenia z zajęć warsztatowych i z wizyty w domu kandydatów.


 • «« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

  aktualna ocena |   |
  głosujących |   |
  Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

  Pobieranie... Pobieranie...

  Reklama

  Reklama

  Reklama