Ku wspólnocie sióstr i braci(Drogowskazy dla Kościoła w Polsce)

Odczytywanie znaczenia kategorii płci dla życia ludzi wierzących dotyczy całego Kościoła, złożonego z kobiet i mężczyzn. Aby być wiernym Chrystusowi i dla swego własnego dobra, Kościół przyszłości powinien stać się wiarygodną wspólnotą świadków – sióstr i braci. Więź, 1-2/2009Poszukując wiary świadomej, dojrzałej i pogłębionej, jakiej wymaga od Polek i Polaków nowoczesność, musimy uwzględnić fakt zmieniającej się radykalnie sytuacji społecznej kobiet. Ma ona znaczenie także dla Kościoła, a świadomość wagi tych zmian skłoniła Jana Pawła II do wielokrotnego zabierania głosu na ten temat, aż po ukucie postulatu „nowego feminizmu”.

Odczytywanie znaczenia kategorii płci dla życia ludzi wierzących dotyczy całego Kościoła, złożonego z kobiet i mężczyzn. Aby być wiernym Chrystusowi i dla swego własnego dobra, Kościół przyszłości powinien stać się wiarygodną wspólnotą świadków – sióstr i braci. Stąd poniższe wskazówki – dla nas samych, dla rodzin, parafii, wspólnot, zakonów, wydziałów teologicznych i seminariów duchownych, dla całego Kościoła w Polsce...

1. Kobieta jest człowiekiem

Bóg stworzył kobiety i mężczyzn na swój obraz i podobieństwo. Powołał ich do istnienia jako różnych, ale równych sobie, i wezwał do wzajemności – to jest dla chrześcijan punkt wyjścia. Kobiet nie należy zatem definiować poprzez brak, poprzez zależność od mężczyzn – ani w małżeństwie i rodzinie, ani w społeczeństwie, ani w Kościele.

Nie powinno się też ich idealizować, uznając za istoty jakoby bliższe Bogu od mężczyzn. Równość w człowieczeństwie i powołaniu domaga się wyrazu we wzajemnym szacunku i uznaniu inności, wyrażanym m.in. w języku, a także w budowaniu dojrzałych więzi między kobietami a mężczyznami. Szczególne znaczenie dla siostrzano-braterskich relacji w Kościele ma pozycja, rola i miejsce zakonnic.

2. Bóg wyzwala, także z ograniczeń kulturowych

Bóg objawił się ludziom poprzez słowa spisane w kulturze patriarchalnej. Mimo wielu przemian historycznych, do dziś Kościół działa w społecznej sytuacji dającej przywileje mężczyznom. Dobra Nowina o zbawieniu w Jezusie Chrystusie przerasta każdą kulturę i wyzwala z wszelkich form dyskryminacji, również tej ze względu na płeć.

Dlatego trzeba rozróżniać to, co w słowach Biblii i Kościoła o kobietach i mężczyznach jest trwałym przesłaniem dla wszystkich czasów, od tego, co jest spojrzeniem uwarunkowanym historycznie, społecznie i kulturowo.

3. Bóg powołuje, każdą i każdego

Każdą i każdego z nas Bóg powołuje do świętości, do szczególnej misji, obdarzając nas swymi charyzmatami dla dobra całej wspólnoty. Każda kobieta i każdy mężczyzna otrzymują swoje własne dary. Charyzmaty nie są jednak przyporządkowane według płci. W Biblii nie ma mowy o „charyzmacie mężczyzny” czy „charyzmacie kobiety”.«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...