Pokolenie Google szuka Boga

Zastanawiając się, czym w ogóle jest zjawisko obecności religii w internecie, trzeba poczynić ważną uwagę. Należy bowiem odróżnić internet jako pewną społeczną rzeczywistość, w której funkcjonują informacje o religii, od internetu jako miejsca rozwoju nowych form religijności. Przegląd Powszechny, 4/2008Nowa Ziemia – Google


Stworzenie wirtualnego świata internetu porównuje się czasem do odkrycia Ameryki w 1492 r. Odnalezienie nowego lądu było rewolucją kulturową i stało się jedną z dat rozpoczynających nową erę w dziejach świata. Bez przesady można powiedzieć, iż internet jest dziś taką wirtualną terra incognito [1], którą należy uporządkować, ucywilizować i objąć wysiłkiem ewangelizacyjnym, gdyż jest to obecnie zarówno najsilniej oddziałujące medium, jak i środowisko życia dla coraz większej liczby ludzi na świecie – przede wszystkim zaś młodzieży.

Warto też wiedzieć, co podkreślają naukowcy [2], iż religia jest jednym z najbardziej popularnych i ważnych aspektów rzeczywistości wirtualnej [3] . Fakt ten potwierdzają też badania statystyczne. Wedle opublikowanych przez Google wyników, listę najczęściej zadawanych w zeszłym roku pytań, zaczynających się od frazy „Kim jest?”, otwierało pytanie „Who is God?”. Według zaś amerykańskiej organizacji Pew Research Center przeprowadzonych w 2004 r. aż 64% Amerykanów (82 mln ludzi) korzysta z sieci, szukając stron i wiadomości związanych z religią. Internauci szukają z reguły wiadomości religijnych (32%), informacji o godzinach i miejscach kultu religijnego (17%), spotkań grup religijnych (14%), w celu przekazania darowizn (7%). Najczęściej serfują katolicy i Żydzi, rzadziej protestanci. Około połowa z nich regularnie uczestniczy w praktykach religijnych [4]. W Polsce nie mamy takich badań, ale wiemy, że stale rośnie liczba ludzi korzystających z Internetu [5].

Coraz więcej też powstaje teologicznych prac naukowych i popularnych opracowań poświęconych Internetowi [6]. Stefan Böntert, kapłan z diecezji Münster, w książce „Gottesdienste im Internet. Perspektiven eines Dialogs zwischen Internet und Liturgie”, wydanej w 2005 r., zastanawia się nad możliwymi formami służby Bożej za pośrednictwem internetu, który od radia czy telewizji bardzo odróżnia jego interaktywny charakter. Internet jako przedmiot teologii chrześcijańskiej rozważa ewangelicki teolog i medioznawca Gerd Buschmann [7]. Wielkim zwolennikiem stosowania najnowszych technik medialnych w pracy katechetycznej i ewangelizacyjnej jest Andreas Martin [8], teolog i filozof, redaktor naczelny znakomitego internetowego pisma „Magazin für Theologie und Ästhetik”. Godna polecenia jest strona „Finding God in Cyberspace” Johna L. Greshama, profesora teologii w seminarium Kenrick-Glennon w archidiecezji St. Louis, gdzie znajdziemy m.in. odnośniki lub materiały dotyczące zagadnienia religia i cyberprzestrzeń [9].


[1] To, że można niczym Odyseusz błąkać się po świecie internetu pokazał Joshua Hammerman, żydowski rabin z Connecticut i zarazem znany publicysta, który opisał swoje pięcioletnie bliskie obcowanie ze światem wirtualnym, w którym pragnął odnaleźć ślady Boga. Ta podróż wiodła go przez Jerozolimę, Mekkę czy katedrę w Chartres, co było poznawaniem „świętej geografii” stron internetowych. Potem poznał „dobro i zło w internecie”, odwiedzając strony rasistowskie i strony, za pośrednictwem których prowadzona jest bezinteresowna działalność charytatywna. Stwierdził ostatecznie, iż istnieje „przygniatająca liczba świętości w sieci”; zob. J. Hammerman, thelordismyshepherd.com: Seeking God in Cyberspace, Simcha Press 2000.
[2] W Polsce od strony socjologicznej zjawiskiem obecności religii w internecie zajmuje się Grzegorz Kubiński.
[3] J. R. Lewis (red.), The Oxford Handbook of New Religious Movements, Oxford 2004, s. 120.
[4] http://www.pewinternet.org/PPF/r/126/report_display.asp
[5] W Polsce tematem tym zajął się w swej habilitacji Internet i rzeczywistość wirtualna. Możliwości i granice nowych technik medialnych z teologicznego punktu widzenia bp Stanisław Budzik. Zagadnieniem tym zajmuje się też ks. dr Andrzej Draguła, który pracuje obecnie nad monografią Teologia internetu. Dostępna jest też książka Marka Robaka Zarzućcie sieć. Chrześcijanie wobec wyzwań internetu, Warszawa 2001.
[6] Według badań 40% dorosłych Polaków ma w domu dostęp do internetu (Korzystanie z Internetu i komputerów, CBOS, Warszawa, kwiecień 2007). Z kolei z badań Polskiego Portalu Edukacyjnego Interklasa, będącego uczestnikiem międzynarodowego projektu badawczego Mediappro, badającego wykorzystanie nowych mediów przez młodzież wynika, że 96% polskiej młodzieży korzysta z internetu w domu lub w szkole.
[7] G. Buschmann, CYBERLÖSUNG. Das Internet als theologische und religionspädagogische Herausforderung, http://www.theophil-online.de/philosop/mfso ph4.htm
[8] A. Mertin, Videoclips im Religionsunterricht, Göttingen 1999; tenże, Internet im Religionsunterricht, Göttingen 2000.
[9] http://www.kenrickparish.com/gresham/contents.htm


«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama