Małżeństwo z rozsądku?

Nie będzie przesadą twierdzenie, że w ostatnich latach Internet stał się jednym z ważnych miejsc rozmowy o Bogu, dla licznej grupy chrześcijan, zwłaszcza młodych, najważniejszym. Dzieje się tak również w Polsce, gdzie obok tak szacownych portali, jak Opoka, Mateusz, Wiara czy Katolik, powstały nowe. W drodze, 2/2008Jak teologów przekonać do Internetu?


Wiadomo, że nikogo nie da się zmusić do korzystania z Internetu, jeśli sam nie czuje takiej potrzeby, dotyczy to zwłaszcza teologów starszego pokolenia. Sądzę jednak, że prawie każdego da się nim w mniejszym czy w większym stopniu zainteresować, przekonać, że w sieci może znaleźć pole aktywności. Wydaje się, że teologowie najpierw powinni zobaczyć, że Internet to potencjalnie cenne narzędzie pomocne w ich pracy, bo na przykład umożliwia szybki i tani dostęp do tekstów źródłowych. Zresztą pewnie już teraz przynajmniej niektórzy korzystają z tekstów dostępnych w sieci na stronach obcojęzycznych (np. www.augustinus.it, strona z dziełami św. Augustyna) czy polskojęzycznych. Polscy katolicy poczynili bowiem pewne kroki w zakresie udostępniania źródeł teologii, choć na razie w sieci jest ich mało i są bardzo rozproszone. W Internecie jest czwarte wydanie Biblii Tysiąclecia (od 1998 roku znajduje się ono na stronie stworzonej przez wydawnictwo Pallottinum i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu) i Biblia warszawskopraska, czyli tłumaczenie dokonane przez Kazimierza Romaniuka (znajduje się ono na stronie diecezji warszawskopraskiej), ale próżno w nim szukać piątego wydania Biblii Tysiąclecia, Biblii Jakuba Wujka, Biblii poznańskiej, tłumaczenia filologicznego Nowego Testamentu itd. W sieci jest też trochę tłumaczeń pism ojców Kościoła, , a informacja o miejscach, gdzie można znaleźć teksty patrystyczne, i bibliografia polskich przekładów pism ojców Kościoła znajduje się na stronie archidiecezji łódzkiej i częściowo na stronach prywatnych poszczególnych patrologów. Jeśli chodzi o dokumenty Magisterium Kościoła, to bez trudu w Internecie znajdzie się Katechizm Kościoła Katolickiego, dokumenty soboru watykańskiego II, Kodeks prawa kanonicznego czy dokumenty ostatnich papieży, zwłaszcza Jana Pawła II, ale są one umieszczone w różnych miejscach (najwięcej w Opoce, na stronie nonpossumus.pl, poświęconej kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, i na stronie wydawnictwa Vox Domini) i nie są kompletne.

Pożądane byłoby zebranie wszystkich tych tekstów w jednym miejscu i uzupełnienie ich, słowem, stworzenie internetowej biblioteki teologicznej. Warto byłoby również umieścić w niej przynajmniej niektóre dzieła polskich teologów, gdyż obecnie prawie wcale nie są one dostępne w sieci. Być może dałoby się także dodać do niej przynajmniej niektóre przetłumaczone dzieła teologów zagranicznych. Mogłaby ona być także miejscem udostępniania, jeśli nie wszystkich, to wybranych teologicznych prac magisterskich i doktorskich. Część z nich bowiem zasługuje na to, by były czytane, na co nie mają szansy, gdy znajdują się w bibliotekach uczelnianych (umieszczenie ich w sieci mogłoby również rozwiązać problem miejsca na ich składowanie w tych bibliotekach). Oczywiście, jak zauważa ks. Grzegorz Strzelczyk, z powstaniem takiej biblioteki wiążą się pewne trudności: „kwestie praw autorskich do tekstów i związanych z tym kosztów, problem opracowania koncepcji i oprogramowania, utrzymania serwerów etc.”. Jest też podstawowy problem, kto miałby tym się zająć. Wydawałoby się, że zainteresowane powinny tym być wydziały teologiczne. Jednak ks. Grzegorz Strzelczyk widzi tu trudność: „Nie sądzę, żeby wsparciem mogły być wydziały teologiczne, bo są one zorientowane bardziej na badania niż popularyzację. W tym kierunku zmierzają powoli portale takie, jak Opoka czy Katolik. Myślę, że to ich naturalna rola. Oczywiście współpraca na linii portale – wydziały byłaby bardzo cenna. Podobnie jak cenne byłyby większe niż obecnie zainteresowanie i mecenat biskupów, którzy mają przecież kanoniczny obowiązek dbania o teologię”.«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama