Nasz wkład w niepodległość

Jaki sens ma organizowanie obchodów 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, którego uczestnicy już nie żyją, a ponadto w okolicznościach zjednoczonej Europy, kiedy antagonizmy narodowościowe, jakie legły u podstaw tamtego konfliktu, już raczej nie istnieją? Przewodnik Katolicki, 23 listopada 2008Zapytam nieco przewrotnie i prowokacyjnie: jaki sens ma organizowanie obchodów 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, którego uczestnicy już nie żyją, a ponadto w okolicznościach zjednoczonej Europy, kiedy antagonizmy narodowościowe, jakie legły u podstaw tamtego konfliktu, już raczej nie istnieją?

- Powstanie Wielkopolskie jest częścią polskiej historii i tradycji. To wyjątkowe w historii polskich zrywów niepodległościowych powstanie, ponieważ zakończyło się pełnym sukcesem. Wkład Wielkopolski w odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów jest dla nas powodem do dumy, a także ważnym zobowiązaniem – jesteśmy winni szacunek i pamięć naszym przodkom, którzy własnym wysiłkiem zbrojnym przyczynili się do powrotu Polski na mapę Europy.

Dzisiaj, żyjąc w zjednoczonej Europie, postrzegamy różnice narodowościowe mniej ostro niż kiedyś. To jednak nie znaczy, że powinniśmy zapominać o konfliktach, które istniały w przeszłości. Trzeba o nich pamiętać między innymi dlatego, żeby się więcej nie powtórzyły. Warto też uświadomić sobie, że proces integracji Europy w ramach Wspólnoty Europejskiej nie zmierza ku unifikacji, tylko ku zachowaniu odrębności przez regiony. Pamięć o historii i zachowanie tradycji decydują o regionalnej odrębności, powinniśmy więc je wspólnie kultywować.

Jaka jest zatem główna idea obchodów i do jakiego odbiorcy mają być one skierowane?

- Główną ideą obchodów 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego jest nadanie im ogólnopolskiego wymiaru. Chcielibyśmy, aby w całej Polsce Powstanie Wielkopolskie stało się zdarzeniem znanym i docenianym, aby zrozumiano jego rolę w odrodzeniu niepodległej Polski. Pragniemy dotrzeć do jak najszerszej grupy osób z wszystkich regionów kraju. Ma temu służyć kampania promocyjna, obejmująca różne nośniki informacji, między innymi niemal 800 billboardów w całej Polsce. Kampania rozpocznie się już dwa tygodnie przed datą 27 grudnia.

Kulminacją obchodów rocznicowych będzie oczywiście 27 grudnia - rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Na ten dzień planujemy zarówno tradycyjną formę obchodów – uroczystości pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, złożenie kwiatów w miejscach pamięci Powstania Wielkopolskiego i Mszę Świętą w poznańskiej farze - jak i multimedialne widowisko historyczne „27grudnia.pl” w reżyserii Filipa Bajona, przypominające zdarzenia z 1918 roku i atmosferę tamtych dni. Mamy nadzieję, że taka atrakcyjna forma przekazu dotrze do ludzi młodych, do ich wyobraźni i emocji.

Powstanie Wielkopolskie nie funkcjonuje raczej w powszechnej świadomości Polaków spoza naszego regionu. Czy w 90. rocznicę tego wydarzenia uda się jakoś zaradzić tej niewiedzy?

- Mam świadomość, że o Powstaniu Wielkopolskim pamiętają głównie Wielkopolanie. Pragnę jednak, aby 90. rocznica wybuchu powstania nikogo nie pozostawiła obojętnym. Jestem przekonany, że zaangażowanie prasy, radia i telewizji w zauważalny sposób wpłynie na stan wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim w całej Polsce. Jak już wspomniałem, to nasz tegoroczny priorytet. Uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Powstania Wielkopolskiego podejmie Senat RP.

Na jaki typ świętowania, na jakie działania i przedsięwzięcia chce położyć nacisk Komitet Organizacyjny w związku z 90. rocznicą Powstania Wielkopolskiego?

- Oprócz wymienionych już inicjatyw – kampanii promocyjnej i widowiska – proponujemy wiele działań poprzedzających właściwe obchody rocznicowe. Uroczystości związane z 90. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego już się przecież zaczęły. Jednym z pierwszych ważnych przedsięwzięć było stworzenie strony internetowej www.27grudnia.pl.

Chciałbym serdecznie zaprosić do jej odwiedzania. Można tam znaleźć nie tylko zarys historyczny Powstania Wielkopolskiego, lecz także plan kilkuset imprez wpisanych w kalendarium obchodów i aktualności dotyczące uroczystości rocznicowych. Niezależni organizatorzy mogą tu zamieszczać informacje o imprezach i projektach wpisujących się w obchody. Chciałbym również zachęcić do udziału w konkursach związanych z obchodami, w których można wziąć udział za pośrednictwem naszej strony. Należy do nich gra pod nazwą „Operacja Wolność”, skierowana do dzieci i młodzieży.«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama