Młodzież nas potrzebuje

Nasza młodzież znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, gdyż często brakuje jej naturalnego chrześcijańskiego środowiska w rodzinie. Nie ma go również w różnych sektorach życia społecznego. Zawodzi wielu rodziców i wychowawców. Młodzież pozbawiona jest autorytetów oraz ideałów. Idziemy, 29 lipca 2007
W jednym z wywiadów powiedział Ksiądz Biskup, że nasza młodzież jest zagubiona i często Ksiądz jej współczuje. Czy najważniejszą sprawą nie jest wsparcie ze strony rodziny, o czym wspominali także biskupi podczas ostatniej Konferencji Episkopatu Polski w Kamieniu Śląskim?

Nasza młodzież znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, gdyż często brakuje jej naturalnego chrześcijańskiego środowiska w rodzinie. Nie ma go również w różnych sektorach życia społecznego. Zawodzi wielu rodziców i wychowawców. Młodzież pozbawiona jest autorytetów oraz ideałów. Popatrzmy na niektóre fakty. Najnowszy rocznik statystyczny podaje, że w 2005 r. zawarto 206 900 małżeństw. W tym samym roku polskie sądy orzekły 67 600 rozwodów. W latach 2000–2005 polskie sądy orzekły 306 000 rozwodów. Choć to tylko liczby, to za tymi liczbami kryje się zagrożenie prawidłowego rozwoju tysięcy dzieci i młodzieży. Ogromnym wyzwaniem jest przygotowanie do sakramentu małżeństwa przez kształtowanie dojrzałej wiary i dojrzałych osobowości. Niezwykle ważne jest poczucie odpowiedzialności za wychowanie, przede wszystkim w rodzinie. Ale też rodzice, nauczyciele, katecheci oraz duszpasterze, którzy mają czas i serce dla młodzieży są wielkim polskim skarbem.

i>Pracuje Ksiądz Biskup od wielu lat w diecezji siedleckiej, w której szczególnie aktywnie działa młodzież w duszpasterstwie akademickim, przygotowując, między innymi, Światowe Dni Młodzieży. Jak to się udało?

To jest zasługa młodszego pokolenia duszpasterzy akademickich z Siedlec. Nasi kapłani bardzo dużo czasu poświęcają młodzieży. Uczą modlitwy, kontaktu ze Słowem Bożym, wprowadzają w pogłębione życie sakramentalne. Towarzyszą młodym ludziom w rozwijaniu życia duchowego. Bardzo dużo czasu poświęcają aktualnemu nauczaniu Ojca Świętego. To zaowocowało.

W słowie biskupów na temat młodzieży po ostatniej Konferencji Episkopatu Polski czytamy, że “Skok cywilizacyjny, z którym mamy do czynienia w Polsce od 1989 roku, otworzył przed polską młodzieżą ogromne szanse”. A jak przełom ten odbił się na religijności młodzieży?

Bardzo ciekawą odpowiedź podaje ks. Sławomir Zaręba w swojej książce “Dynamika świadomości religijno-moralnej młodzieży w warunkach przemian ustrojowych w Polsce 1988–1998”. Możemy przeczytać tam, że w stosunku do roku 1988 spadł odsetek młodzieży (z 79,7 do 67,8%) deklarującej się jako głęboko wierząca i wierząca. Mniejsze niż przed dziesięcioma laty jest również zainteresowanie młodzieży zbiorowymi i prywatnymi praktykami religijnymi. Najwyższe spadki dotyczyły uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej (z 67,9 do 53,7%) oraz w praktykowaniu modlitwy indywidualnej (z 65,5 do 51,8%).


«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...