Młodzież nas potrzebuje

Nasza młodzież znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, gdyż często brakuje jej naturalnego chrześcijańskiego środowiska w rodzinie. Nie ma go również w różnych sektorach życia społecznego. Zawodzi wielu rodziców i wychowawców. Młodzież pozbawiona jest autorytetów oraz ideałów. Idziemy, 29 lipca 2007
Szacunek dla życia ludzkiego pozostaje jedną z naczelnych wartości uznawanych przez młodzież niezależnie od panującego systemu społecznego. Coraz częściej mówi się o tym, że dokonuje się w postawach młodzieży przejście od wiary przekazanej do wiary wybranej. Bardzo poważnym problemem są zmiany poglądów dotyczące zasad moralnych. Dostrzegamy tu pogłębiający się relatywizm moralny.

Nowe czasy stawiają nowe wyzwania. Czy modele duszpasterskie sprzed kilku lat jak pielgrzymki czy wielkie spotkania modlitewne nie są przeżytkiem?

Nigdy spotkania modlitewne nie będą przeżytkiem. Pielgrzymka jest szansą przeżywania “rekolekcji w drodze”, doświadczenia kościoła. Jest szkołą miłości bliźniego i kształtowania postawy współodpowiedzialności. Nie ma wejścia w chrześcijaństwo bez kontaktu ze Słowem Bożym w atmosferze medytacji, ciszy i rozmodlenia. Ważny jest kierunek: do Chrystusa.

Wspomniał Ksiądz Biskup o pokoleniu JPII. Można chyba powiedzieć, że śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II była momentem przełomowym dla polskiej młodzieży?

Polska i Polacy, dzięki pontyfikatowi Jana Pawła II, są “bliżej Rzymu”. Ojciec Święty Jan Paweł II “nauczył” nas prawdy o Kościele powszechnym. Przybliżył Polakom urząd następcy Świętego Piotra. Bardzo liczny udział Polaków w spotkaniach z Ojcem Świętym podczas wizyt apostolskich, tysiące pielgrzymek do Rzymu, wielka liczba uczestników audiencji generalnych – to uznawanie autorytetu Ojca Świętego. Oczywiście, ujawnił się także nasz temperament: entuzjazm, radość, łzy wzruszenia, chwilowy zapał - i niezbyt duże zaangażowanie w dokładne poznanie i realizowanie tego, o czym uczył nas Ojciec Święty. Niezwykle wymowna była postawa Polaków w momencie odchodzenia Ojca Świętego Jana Pawła II. Ogromna ilość osób uczestniczyła w spotkaniach modlitewnych, apelach, a przede wszystkim w Eucharystii. To wszystko świadczy o istnieniu wielkich pokładów dobra i wrażliwości w Polakach, także w młodym pokoleniu.

Można jednak zastanawiać się nad tym, w jakim stopniu obecne jest nauczanie Jana Pawła II w naszym życiu i w duszpasterstwie?

Zostało nam, niestety, dużo do “odrobienia”. Jan Paweł II bardzo często ostrzegał przed niebezpieczeństwem oddzielania prawdy od wolności oraz wiary od moralności. Oba niebezpieczeństwa pojawiają się w życiu wielu, także młodych, Polaków.


«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...