Niełatwo obrazić Boga

Tygodnik Powszechny 42/2011

Zdawać by się mogło, że sprawa jest prosta: bluźnierstwo winno być karane, a surowość wyroku wyrażać będzie siłę naszej religijności...

 

Jego twarz była w ustawicznym ruchu, skręcała się w wyrazie złości i strachu. Głównie gniewu. Warczał i pochrząkiwał, niekiedy zawodził, ale poza sporadycznymi potokami nieprzyzwoitych słów nie potrafił niczego powiedzieć” – to nie fragment jednej z wielu popularnych dziś książek o egzorcyzmach, tylko opis spotkania z 17-letnim chłopcem, który przeżył upadek z trzeciego piętra w pustym szybie windy. „Nic w tym niezwykłego – wyjaśnia Paul Broks, brytyjski neuropsycholog, w książce „Niedostępny świat. Podróż w głąb umysłu”. – Osoby pozbawione na skutek uszkodzenia mózgu normalnej zdolności mowy, wyrzucają z siebie niekiedy stek najplugawszych przekleństw”.

Przekleństwo jako pierwotny aspekt mowy? Gdy tracimy zdolność komunikowania się – fundamentalną z punktu widzenia ewolucji uczłowieczenia naszego gatunku – najtrwalsza, być może najpierwotniejsza, okazuje się umiejętność artykułowanego wyrażania niezgody na rzeczywistość: okazywania gniewu, złości, strachu. I na odwrót: uczłowieczenie polegałoby na artykułowanym oswajaniu świata wraz z naszymi pierwotnymi emocjami.

Broks swojej refleksji nie rozwija w tę stronę, interesuje go inny problem (świadomego ja), ale jakby mimochodem dorzuca jeszcze jedną scenę: „A potem, któregoś dnia, zdarzyło mi się być przy tym, jak matka tego chłopca przyszła go odwiedzić. Patrzyłem, jak tuli w dłoniach jego potrzaskaną głowę. Przez ten czas, kiedy z nim przebywała – nie dłużej – zachodziła w nim zdumiewająca przemiana. Twarz się wygładzała, szał ustępował. Wydawało się, że powraca jego człowieczeństwo”.

Warto ten obraz matczynych egzorcyzmów zapamiętać, gdyż stanowi jakby archetyp naszej egzystencjalnej sytuacji. Złość, prowokowana przez ból istnienia, niespodziewanie spotyka się z pełną tkliwości odpowiedzią Boga. Bóg nie czeka, aż człowiek przestanie przeklinać i się upokorzy – dotyka naszej obolałej egzystencji, tak jak matka biorąca w dłonie strzaskaną głowę syna. I wówczas następuje przemiana. Dlatego mówimy, że wiara jest łaską.

Sprawiedliwa kara

W Starym Testamencie bluźniercę spotykała najwyższa kara. „Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią” – zapowiada Księga Kapłańska (24, 16). Do dzisiaj takie drastyczne prawo obowiązuje np. w krajach islamskich kierujących się szariatem. Katechizm Kościoła Katolickiego definiuje bluźnierstwo w następujący sposób: „Polega ono na wypowiadaniu przeciw Bogu – wewnętrznie lub zewnętrznie – słów nienawiści, wyrzutów, wyzwań, na mówieniu źle o Bogu, na braku szacunku względem Niego w słowach, na nadużywaniu imienia Bożego” (2148). Ale oprócz tej werbalnej wersji, zdaniem autorów Katechizmu bluźnić można zachowaniem, jeśli nadużywamy „imienia Bożego w celu popełnienia zbrodni”, np. religijnie uzasadniając morderstwa. Ważnym pytaniem jest, czy sama kara śmierci za werbalne bluźnierstwo nie jest właśnie takim, o wiele poważniejszym przypadkiem bluźnierstwa.

Obecnie Kodeks Prawa Kanonicznego nie precyzuje kary za bluźnierstwo. Kanon 1369 stwierdza: „Kto w publicznym widowisku, w kazaniu, w rozpowszechnionym piśmie albo w inny sposób przy pomocy środków społecznego przekazu, wypowiada bluźnierstwo, poważnie narusza dobre obyczaje albo znieważa religię lub Kościół bądź wywołuje nienawiść lub pogardę, powinien być ukarany sprawiedliwą karą”. Zwróćmy uwagę, że obok werbalnego bluźnierstwa za przestępstwo uznane jest także wywoływanie nienawiści lub pogardy. Z kolei przywołane w kanonie gorszące publiczne widowiska przywodzą na myśl głośne procesy o znieważanie uczuć religijnych przez artystów wystawiających prowokacyjne dzieła. Choć w procesy owe nie było angażowane kościelne sądownictwo, niewątpliwie były skutkiem napięcia powstającego z konfliktu między potrzebą ochrony wartości sakralnych a prawem do wolności słowa i swobodnego wyrażania ekspresji artystycznej.

Czy Bóg jest dobry

Owo napięcie żywi się niejednoznacznością języka. Znaczenie komunikatu zależy przecież od językowego kontekstu, jak i od sytuacji – od tego, do kogo komunikat jest kierowany i w jakich okolicznościach. A także od motywu autora wypowiedzi. To samo bluźnierstwo wykrzyczane ze złością z powodu doznawanego cierpienia jest czymś innym niż jako artykulacja wyrachowanej zimnej nienawiści. Tym bardziej, jeśli – jak zobaczyliśmy wyżej – przekleństwo jest pierwotnym w nas i naturalnym odruchem obronnym.

Do tego dochodzi problem nieadekwatności języka orzekającego o Bogu. O Bogu nie możemy powiedzieć niczego jednoznacznego, każda nasza wypowiedź zawsze będzie jedynie analogiczna, czyli w jakimś stopniu nieadekwatna. W chrześcijaństwie szybko zdano sobie z tego sprawę. Dlatego teologię pozytywną, starającą się orzekać o Bogu pozytywne stwierdzenia, zaczęto uzupełniać o teologię negatywną, która tym stwierdzeniom zaprzecza. Dopiero obie drogi łącznie prowadzą do „uwznioślenia”, czyli do uchwycenia jedynego w swoim rodzaju przedmiotu, jakim jest Byt najwyższy.

Gdy to uwzględnimy, problematyczna staje się definicja bluźnierstwa, jaką sformułował w „Sumie teologicznej” św. Tomasz z Akwinu: „Ktokolwiek odmawia Bogu tego, co Mu przystoi, lub przyznaje Bogu to, co Mu nie przystoi, przynosi ujmę dla Bożej dobroci”. Czy w świetle tej definicji np. negatywne stwierdzenie Pseudo-Dionizego Areopagity, ojca chrześcijańskiej mistyki, z dzieła „Teologia mistyczna” nie brzmi jak bluźnierstwo: „[Bóg] nie jest królem ani mądrością, ani jednią, ani jednością, ani Boskością, ani dobrocią”?

 

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

 • Beszad
  20.10.2011 11:07
  Słowa św. Tomasza warto zapamiętać: „Ktokolwiek odmawia Bogu tego, co Mu przystoi, lub przyznaje Bogu to, co Mu nie przystoi, przynosi ujmę dla Bożej dobroci”. Zgadzam się z tym, że pojęcie bluźnierstwa jest nazbyt często upraszczane i zawężane. Zgadzam się również z tym, że większym bluźnierstwem jest skrzywdzenie kogoś w imię wiary (przez surowe osądzenie, napiętnowanie czy odrzucenie) niż nieuszanowanie krzyża przez osobę pozbawioną wiary.

  Czy jednak celowe prowokacje, które profanują krzyż, aby uderzyć w wierzących (nie w Boga, bo te osoby najczęściej w Boga nie wierzą, a żeby uderzyć w Boga, trzeba mieć taką intencję) - czy podobne akty mają pozostać bez reakcji? I nie chodzi mi tu o jakieś surowe kary, lecz o prawne konsekwencje podobnych czynów. Mam na myśli wyłącznie troskę o wzajemne poszanowanie wartości, którymi żyjemy.

  Jeśli ktoś profanuje polską flagę, wyraża tym samym pogardę do Polaków - jeśli ośmiesza krzyż, szydzi z wierzących. Możemy się zastanawiać nad systemem sankcji, ale nie powinniśmy poddawać w watpliwość sensu ochrony człowieka wraz z całą sferą jego wrażliwości, również tej duchowej.
 • katolik
  20.10.2011 13:51
  Każy grzech obraża Boga a grzechów jest tyle jak nigdy dotąd.
  Kto nie czci Boga, prędzej czy później, świadomie czy nieświadomie czci demony....
  Namnożyło się fałszywych nauczycieli, oj namnożyło...
 • gut
  27.10.2011 10:56
  Pamiętam jak środowisko tego Autora nawoływało katolików do uczestnictwa w Paradach Równości jak wyraz miłości bliźniego. Benedykt XVI niedawno powiedział wyraźnie, że jeżeli chcesz być katolikiem to bądź nim na 100% a jeśli masz być fałszywym katolikiem to nie bądź nim wcale.
Dodaj komentarz
Gość
  Nick (wymagany lub )

  Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

  Pobieranie...