Nauczyciel – stażysta, czyli jak sobie poradzić w szkole

Podejmując pracę młody nauczyciel wchodzi w specyficzną atmosferę zawodową, która jest odzwierciedleniem stosunków panujących między dyrektorem a gronem nauczycielskim, nauczycielami a uczniami oraz między szkołą a domem rodzinnym ucznia. Wychowawca 10/2007
Podejmując pracę młody nauczyciel wchodzi w specyficzną atmosferę zawodową, która jest odzwierciedleniem stosunków panujących między dyrektorem a gronem nauczycielskim, nauczycielami a uczniami oraz między szkołą a domem rodzinnym ucznia. Często staje wobec trudnych sytuacji w klasie, nierzadko ulega silnym stresom, wywoływanym nie tylko przez uczniów, ale i przez kolegów, przełożonych i rodziców uczniów.


Trudne nauczania początki


Wiele osób przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego przepełnia idealistyczne pragnienie ulepszania oświaty i szkoły. Oczekiwania i wyobrażenia na temat pracy, nabywane podczas długotrwałego procesu przygotowania do zawodu, często jednak bardzo różnią się od rzeczywistości.

Początkujący nauczyciel przypuszcza, że wie, co go czeka – w końcu sam kiedyś był uczniem i szkołę zna. Wypracował sobie także własną wizję zawodu nauczyciela i jego miejsca w szkole. Problem pojawia się wtedy, kiedy rola ucznia zmienia się w rolę nauczyciela, gdy trzeba stanąć na scenie klasy i dobrze odegrać swoją rolę. Początkowo nauczyciel skupia się na tym, czy uczniowie go polubią, czy uda mu się utrzymać kontrolę nad klasą, czy wychowankowie uznają jego autorytet. Dopiero później kładzie nacisk na dydaktykę, metodykę – czyli nauczanie przedmiotu.


Szkoła praw i obowiązków


W rozdziale 2. Kodeksu Nauczyciela określono obowiązki nauczyciela (Art. 6): Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

Czytając powyższe słowa, nauczyciel–stażysta podejmujący pracę w szkole może poczuć się bezradny i zagubiony. Musi upłynąć trochę czasu, zanim pozna zasady funkcjonowania placówki, grono pedagogiczne i jego zwyczaje oraz uczniów. Dobrze więc schować honor do kieszeni i poprosić o radę innych nauczycieli, skorzystać z ich doświadczenia. Start zawodowy pedagoga jest nieco inny od obserwowanych w innych zawodach. Wynika to ze specyfiki zawodu nauczyciela, który dźwiga brzemię odpowiedzialności za swoich uczniów: ich wychowanie, bezpieczeństwo, poziom wiadomości, frekwencję, zachowanie, oceny z innych przedmiotów, relacje w klasie i wiele innych.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama