Dar, tajemnica i... dziennikarstwo

Niedziela Niedziela
28/2011

Jubileusze wymagają pogłębionej refleksji nie tylko samych jubilatów, ale nas wszystkich, w rocznicowych obchodach uczestniczących.

 

Jubileusz – rocznica wydarzenia, wyróżniająca się liczbowo w jakiś charakterystyczny sposób, dzięki czemu istnieje okazja do szczególnie uroczystych obchodów, a czasem także do refleksji nad minionym okresem czy podjęcia nowych zobowiązań itp. Przykładem wydarzeń towarzyszących jubileuszowi może być np. odnowienie święceń kapłańskich przez osobę duchowną w 50-lecie jej posługi duszpasterskiej. Tyle encyklopedia.

Są jubileusze i Jubileusze

Jubileusze wymagają pogłębionej refleksji nie tylko samych jubilatów, ale nas wszystkich, w rocznicowych obchodach uczestniczących.

– Jubileusz to nie jeden dzień, to raczej pewien ciąg wydarzeń, w których człowiek, jubilat podejmuje refleksję nad upływającym czasem, zdarzeniami, które go kształtowały, wspomina ludzi, którzy stanęli na jego drodze – mówił na jubileuszowej redakcyjnej Mszy św. ks. inf. Ireneusz Skubiś, obchodzący w tym roku 50. rocznicę święceń kapłańskich i 30. rocznicę pracy na stanowisku redaktora naczelnego „Niedzieli”, co jest rekordem na skalę ogólnopolską – jak zauważył o. Jerzy Tomziński, paulin. Zastępca redaktora naczelnego Lidia Dudkiewicz mówiła, że żyjemy w czasach, w których zauważa się wprost demonstracyjną wrogość wobec stanu kapłańskiego. – Doszło do tego, że trzeba mieć odwagę różnić się od świata sposobem i stylem swego kapłańskiego życia. Za tę odwagę dziękujemy – mówiła do Jubilatów. I dodała: – Ks. Jan Twardowski pisał, że swego kapłaństwa się lęka i przed kapłaństwem klęka. Wielki kard. Stefan Wyszyński klękał przed kapłaństwem, bo klękał przed tajemnicą konsekracji, do której Chrystus dopuścił człowieka. Więcej – Prymas Tysiąclecia całował dłonie kapłanów sprawujących Eucharystię, czego świadkiem była wielokrotnie jasnogórska zakrystia.

Pochylamy się nad tajemnicą kapłaństwa

Najpierw miały miejsca wydarzenia związane z półwieczem święceń kapłańskich, które celebrowali: ks. kan. Franciszek Błasik, ks. kan. Wojciech Dylakiewicz, ks. prał. Franciszek Dylus, ks. prał. Józef Franczak, ks. prał. Józef Franelak, ks. kan. Marian Jankowski, ks. kan. Stanisław Józefczyk, ks. kan. Eugeniusz Kołodziejczyk, ks. prob. Stanisław Krzyszkowski, ks. kan. Zygmunt Maciążek, ks. inf. Marian Mikołajczyk, ks. kan. Czesław Olczak, ks. kan. Jan Osuch, ks. kan. Edward Płatek, ks. inf. Ireneusz Skubiś, ks. prał. Marian Stochniałek, ks. kan. Tadeusz Strzelczyk, ks. kan. Henryk Suchos, ks. prał. Eugeniusz Wieczorek, ks. prał. Jan Związek. Zainaugurowały je trzydniowe rekolekcje w Świętej Puszczy w Olsztynie, niedaleko Częstochowy, które poprowadził ks. prał. Dariusz Nowak.

Główną Mszę św. odprawili Jubilaci 28 czerwca, w miejscu, które pamiętało celebrację ich pierwszych Eucharystii – czyli na Jasnej Górze. Przy ołtarzu stanęli także metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak i bp Ryszard Karpiński z Lublina oraz o. Jan Maria Sochocki OFMCap.

– Księża Jubilaci wciąż są zawierzani Matce Bożej. Maryja ich prowadzi od początku. Gdy zostali kapłanami, tutaj przybyli, zawierzyli się Matce Bożej. Dlatego tutaj przeżywają swoje wielkie dziękczynienie za 50 lat kapłaństwa – powiedział abp Nowak podczas Eucharystii. – Jest za co dziękować – mówił jeden z Jubilatów, ks. Józef Franelak, proboszcz parafii św. Jakuba w Częstochowie. – Chcemy po 50 latach dzisiaj Bogu Najlepszemu podziękować za dar i łaskę kapłaństwa Chrystusowego. Po święceniach z 29 na 30 czerwca 1961 r. odprawialiśmy pierwszą Mszę św. właśnie przed Cudownym Obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze. Nie było jeszcze koncelebry, każdy z nas miał wyznaczone pół godziny, i ja odprawiałem o w pół do pierwszej w nocy, pamiętam jak dziś. Wtedy całe kapłaństwo, całą przyszłość życia kapłańskiego składaliśmy w ręce i serce Najlepszej z matek.

Po Eucharystii w budynku redakcji miał miejsce uroczysty obiad, który zaszczycili obecnością sami Jubilaci oraz wiele znaczących osób z życia społecznego, polityki i Kościoła. Razem z Jubilatami byli: abp Stanisław Nowak, bp Antoni Długosz, bp Jan Wątroba, generał Zakonu Ojców Paulinów – o. Izydor Matuszewski, senator Czesław Ryszka, przedstawiciele SKOK-ów, artyści i dziennikarze. Redaktor naczelny ks. inf. Ireneusz Skubiś uhonorował swoich kolegów kursowych Medalami 30-lecia „Niedzieli”, a zespół redakcyjny obdarował Jubilatów bukietami białych kwiatów, które miały przypominać dzień święceń sprzed 50 lat.

Życzenia nie tylko mówiono, ale i śpiewano, i to w wykonaniu artystki operowej Ewy Warty-Śmietany, której akompaniowała pianistka Małgorzata Westrych. Aplauz zebranych wzbudziło zwłaszcza „Sto lat” zaśpiewane w hiszpańskim stylu, które zmobilizowało salę do podjęcia śpiewu wraz z artystką.

Prof. Franciszek Dylus, duktor księży jubilatów, dziękował gospodarzowi, ks. red. Ireneuszowi Skubisiowi, za pięknie przygotowaną uroczystość. Senator Czesław Ryszka (PiS) wręczył redaktorowi naczelnemu „Niedzieli” medal Senatu RP. O zasługach Jubilata mówili m.in. bp Ryszard Karpiński, o. Jan Pach – paulin, Helena Zych – wieloletnia dyrektor drukarni w Kielcach, gdzie drukowano „Niedzielę”, czy o. Jan Sochocki – kapucyn, przyjaciel i propagator „Niedzieli”.

29 czerwca ks. Ireneusz Skubiś stanął znów przy ołtarzu jasnogórskiej Kaplicy Cudownego Obrazu – tym razem jako konfrater Zakonu Paulinów i przez zakonników zaproszony do wspólnej celebry. Przeor o. Roman Majewski długo wyliczał zasługi Księdza Redaktora dla jasnogórskiego klasztoru. Na koniec została Jubilatowi wręczona uroczyście kopia Ikony Jasnogórskiej, namalowana przez kolejne pokolenie malarskiej rodziny Misturów.

Naczelny z zasadami

Wreszcie 30 czerwca przyszła kolej na świętowanie podwójnego jubileuszu w gronie współpracowników. Dzień pracy w „Niedzieli” zainaugurowała Msza św., celebrowana przez pracujących w redakcji kapłanów, w tym naszego Szefa, który sprawował ją w intencji naszego zespołu. Nie obyło się bez wzruszenia odbierającego głos Jubilatowi z powodu serdecznych życzeń i daru jubileuszowego od pracowników tygodnika. Na złoty jubileusz podarowaliśmy bowiem Szefowi złoty ornat z wizerunkiem bł. Jana Pawła II i wyhaftowanym zawołaniem ks. Skubisia – „Porzuciłem wszystko..., byle Chrystusa pozyskać” (por. Flp 3, 8).

Tego dnia w redakcji stawili się pracownicy „Niedzieli” z całej Polski – od Szczecina po Przemyśl. W sumie blisko 170 osób. Gościem honorowym był kard. Stanisław Nagy z Krakowa, który wygłosił na cześć Jubilata „laurkę”, jak sam określił swoją laudację. Jej treść zamieszczamy obok. Wzruszony Jubilat powiedział, że przed wielkością człowieczeństwa, które reprezentuje Ksiądz Kardynał, pokornie zgina kolana. Bp Antoni P. Dydycz gratulował Polsce i Kościołowi takiego kapłana, jak ks. Skubiś. Dziękował za styl prowadzenia „Niedzieli”, za uczciwość i prawdę, które stały się „niedzielnym” znakiem firmowym. Kard. Nagy mówił do Jubilata, ale i do całego naszego zespołu: „Dziękuję, że jesteście w moim Kościele. Niech Was będzie bardziej widać; Was, stojących po stronie prawdy, w społeczeństwie, które coraz częściej Kościół spycha na margines”.

Inni hierarchowie Kościoła – m.in. kard. Stanisław Dziwisz z Krakowa i bp Ignacy Dec ze Świdnicy – przysłali Jubilatowi serdeczne listy gratulacyjne. Bp Dec dodatkowo ofiarował także pierścień, przyznawany szczególnie zasłużonym dla diecezji świdnickiej. Kard. Kazimierz Nycz przekazał przez redakcję warszawską podziękowanie za udział w przygotowaniu tegorocznego Dnia Dziękczynienia. Koło Przyjaciół „Niedzieli” z Koszalina, reprezentowane przez Jerzego Walczaka, podarowało Jubilatowi wizerunek św. Maksymiliana Kolbego autorstwa dr. Zygmunta Wujka. Redaktorzy edycji lokalnych „Niedzieli”: ks. Piotr Nowosielski z Legnicy, ks. Mariusz Wojturski z Łodzi i ks. Zbigniew Suchy z Przemyśla życzyli Redaktorowi Naczelnemu zdrowia, wytrwałości i błogosławieństwa Bożego na następne lata kierowania pismem.

Na tym nie koniec niespodzianek. Do historii niedzielnych spotkań przejdą życzenia, jakie w stylu greckim, odwołując się do mitologii, wygłosiła red. Margita Kotas, kończąc swoją wypowiedź wręczeniem złotego lauru Szefowi szefów, wśród aplauzu zgromadzonych.

„Ad multos Annos”, Księże Redaktorze!


 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama