Rodowody w Piśmie Świętym

Wieczernik 181/2011

Rodowód jest niezależnym biblijnym gatunkiem literackim, który przekazuje historię pochodzenia pojedynczego człowieka lub grupy ludzi (rodziny, plemienia czy narodu), począwszy od najdalszych przodków.

 

Rodowód (zwany też genealogią) to wykaz najważniejszych informacji o kolejnych członkach danej rodziny lub przedstawicielach określonego rodu, zawierający – z różnymi modyfikacjami – wzmianki o takich wydarzeniach jak narodziny, małżeństwo, potomstwo i ilość przeżytych lat. Innymi słowy, rodowód jest niezależnym biblijnym gatunkiem literackim, który przekazuje historię pochodzenia pojedynczego człowieka lub grupy ludzi (rodziny, plemienia czy narodu), począwszy od najdalszych przodków. Jako osobny gatunek literacki genealogia rządzi się własnymi prawami i wymaga zgodnej z nimi interpretacji. Nie są to więc rodowody w dzisiejszym znaczeniu tego słowa

Genealogie w Biblii hebrajskiej

W Starym Testamencie znaleźć można około dwudziestu pięciu rodowodów. Ich szczegółowość i kolejność występujących w nich osób różni się w zależności od intencji autora biblijnego oraz od celu, w jakim je sporządzono. Różnią się też między sobą pod względem wartości historycznej. Głównym powodem opracowywania genealogii było potwierdzenie przynależność do określonego plemienia (np. Rdz 11, 10-26) lub narodu (np. Rdz 10,1-32) oraz określenie pochodzenia, a tym samym tożsamości danej osoby.

Zestawienie przygotowane przez A. Domańskiego prezentuje następujący wykaz genealogii starotestamentalnych:

1. Linia Kaina z siedmioma pokoleniami – Rdz 4,17-22.

2. Potomkowie Seta – Rdz 4,25-26; 5,1-32.

3. Linia od Adama do Noego – Rdz 5,1-32. Wymienionych jest to 10 pokoleń. Autor tej lisy mógł się wzorować na sumeryjskiej liście królów przedpotopowych, która podaje imiona dziesięciu „wielkich ludzi” panujących w okresie zanim wielka woda spadła na ziemię.

4. Rodowód Noego – Rdz 10,1-32; 1Krn 1,1-23. Lista ta nazywana jest również „Tablicą Narodów”. Imiona tu podane odnosiły się pierwotnie do indywidualnych osób a czasem określały również do ich potomków lub terytoriów zamieszkiwanych przez owych potomków.

5. Linia od Sema do Abrahama – Rdz 11,10-26, por. 1Krn 1,24-27, zawierającą 10 imion.

6. Potomkowie Lota – Rdz 19,36-38.

7. Rodowód Nahora – Rdz 22,20-24.

8. Potomkowie Abrahama i Ketury – Rdz 25,1-14, por. 1Krn 1,32n, którzy stali się protoplastami różnych plemion północno-arabskich.

9. Rodowód Izraela – Rdz 25,12-18; 1Krn 1,29-31.

10. Potomkowie Jakuba – Rdz 46,8-27 i Lei (8–15), Zilpy (16-18), Racheli (19-22) i Bilhy (23-25).

11. Genealogia Rubena – Rdz 46,9; Wj 6,14; Lb 26;5-11; por. 1Krn 5,1-10.

12. Synowie Symeona – Rdz 46,10; Wj 6,15; Lb 26,12-14; por. 1Krn 4,24-43.

13. Potomkowie Lewiego – Rdz 46,11; Wj 6,16-25; por. 1Krn 6,1-53. Z tej linii pochodzili kandydaci na urząd kapłański. Linia potomków Aarona zawarta jest w Wj 6,16-20. Wszyscy następni arcykapłani będą wskazywać na swoje pochodzenie właśnie od Aarona.

14. Rodowód Judy – Rdz 46,12; Lb 26,19-22; por. 1Krn 2,3n; 9,4 od z której pochodził król Dawid i wszyscy królowie judzcy przed wygnaniem od Salomona do Jozjasza (1Krn 3,10-15).

15. Potomkowie Issachara – Rdz 46,13; Lb 26,23-25; por. 1Krn 7,1-5.

16. Rodowód Zabulona – Rdz 46,14; Lb 26,26-27.

17. Pokolenie Gada – Rdz 46,16; Lb 26,15-18; por. 1Krn 5,11-17.

18. Potomstwo Asera – Rdz Rdz 46,17; Lb 26,44-47; por. 1Krn 7,30-40.

19. Potomkowie Jakuba – Rdz 46,20; Ln 26,28-37; por. 1Krn 7,14-27. Synowie Józefa Efraim i Manasses byli adoptowani przez Jakuba jako jego synowie – Rdz 48,5. 16.

20. Potomkowie Benjamina – Rdz 46,21; Lb 26,38-41; por. 1Krn 7,6-12; 8,1-40; 9,7; 35-44.

21. Potomstwo Dana – Rdz 46,23; Lb 26,42-43.

22. Potomkowie Neftalego – Rdz 46,24; Lb 26,48-50; por. 1 Krn 7,13.

23. Kompletna genealogia osób od Adama do Saula (1 Krn 1-9). Jest to najdłuższa generalia w Biblii. Jej celem jest podkreślenia „czystości” potomków w czasach po wygnaniu. Powyższa genealogia uzupełniona jest dodatkowymi informacjami dotyczącymi niektórych osób: Dawida 1Krn 15,5-24; Jozafata – 2Krn 17,8; Ezechiasza 2Krn 29,12-14; 31,12-17; Zorobabel – Neh 12,1-24; Nehemiasz – Neh 10,9-13.

24. Rejestry i listy żołnierzy Dawida (2Sm 23,8-39; 1Krn 11,11-47; 12,3-13. 20), zwierzchników pokoleń (1Krn 27,16-22) i urzędników (1Krn 27,25-31).

25. Listy indywidualnych osób oraz rodzin wspólnoty Izraela za czasów Zorobabela (Ezd 2,2-61; Neh 7,7-63) i Ezdrasza (Ezd 8,2-14) wraz a listą osób budowniczych muru (Neh 3), lista osób mających obce żony (Ezd 10,18-34). Sygnatariusze przymierza (Neh 10,1-27). Lista rezydentów Jerozolimy (Neh 11,4-19; 1 Krn 9,3-17).

 

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Dodaj komentarz
Gość
    Nick (wymagany lub )

    Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

    Pobieranie...