Co robić z dziećmi w świetlicy szkolnej?

Świetlica szkolna ze względu na duże możliwości oddziaływania na dzieci poprzez różnorodne formy pracy może stać się miejscem sprzyjającym rozwojowi dziecka, miejscem, które zaspokoi jego potrzeby psychiczne a także fizyczne. Odpowiednio do tego założenia kształtuje się zbiór form zajęć stosowanych w świetlicy szkolnej. Wychowawca, 3/2007
Dość dużym zainteresowaniem cieszą się: zajęcia plastyczne, quizy, konkursy, gry stolikowe. Dzieci również chętnie uczestniczą w różnego rodzaju imprezach rozrywkowych organizowanych w świetlicy szkolnej typu: andrzejki, zabawa karnawałowa.

Ważnymi formami pracy świetlicowej jest teatr, np.: teatr samorodny, teatr cieni, teatr lalek. Najczęściej wymienianą bajką, w której uczniowie chcieliby wziąć udział, był Kopciuszek (2/3 badanych).

Na pytania dotyczące atmosfery w świetlicy szkolnej: „Co najbardziej przeszkadza ci w czasie zajęć w świetlicy szkolnej?” dzieci odpowiadały podobnie, np.: „wrzaski kolegów i koleżanek”, „dokuczanie”, „wścibskie dopowiadanie”, „hałas” itp. Uczniowie, którzy przychodzą po lekcjach, są na ogół bardzo zmęczeni ciągłym siedzeniem w ławkach. W świetlicy brak systemu klasowo-lekcyjnego, co pozwala na więcej swobody. Aby jednak energia dzieci była dobrze spożyta organizujemy, często zabawy ruchowe. Zachęcałabym innych wychowawców świetlic, aby spróbowali poznać bliżej preferencje swoich wychowanków, co na pewno pomoże w lepszej organizacji zajęć.***Magdalena Hepner-Widło – wychowawczyni w świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Woli Dębińskiej

LITERATURA:
1. Barczak W., Organizacja czasu wolnego w świetlicy szkolnej, „Życie szkoły” nr 4, 2002.
2. Kamińska G., Terapeutyczna i profilaktyczna działalność świetlicy, „Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze” nr 4, 2002
3. Pietkiewicz M., Świetlica pomostem między rodziną a szkołą, Instytut Kształcenia Nauczycieli, Warszawa 1985
4. Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Żak, Warszawa 1995
5. Ryba K., Poradnik metodyczny dla wychowawców świetlic szkolnych, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Tarnów 1994
6. Wiechowie A. i Z., Poradnik dla wychowawców świetlic szkolnych, WSiP, Warszawa 1986
7. Pietkiewicz M., Świetlica szkolna szansą do wykorzystania, WS i P, Warszawa 1988

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...