Co robić z dziećmi w świetlicy szkolnej?

Świetlica szkolna ze względu na duże możliwości oddziaływania na dzieci poprzez różnorodne formy pracy może stać się miejscem sprzyjającym rozwojowi dziecka, miejscem, które zaspokoi jego potrzeby psychiczne a także fizyczne. Odpowiednio do tego założenia kształtuje się zbiór form zajęć stosowanych w świetlicy szkolnej. Wychowawca, 3/2007
Świetlica szkolna jest dziś jedną z najbardziej popularnych form opieki nad dzieckiem. Zajęcia świetlicowe stanowią ważne ogniwo współczesnego systemu wychowania, łącząc obowiązki rodziny z kontynuacją zadań wychowawczo-opiekuńczych szkoły. Świetlica szkolna uzupełnia pracę wychowawczą instytucji szkolnych, sprzyja racjonalnemu wypoczynkowi, przyczynia się do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień oraz stwarza warunki do społecznego działania.

Świetlica szkolna ze względu na duże możliwości oddziaływania na dzieci poprzez różnorodne formy pracy może stać się miejscem sprzyjającym rozwojowi dziecka, miejscem, które zaspokoi jego potrzeby psychiczne a także fizyczne. Odpowiednio do tego założenia kształtuje się zbiór form zajęć stosowanych w świetlicy szkolnej (gry i zabawy towarzysko-rozrywkowe, gry i zabawy ruchowe, zręcznościowe, sportowe, taniec towarzyski, gry umysłowe, zajęcia plastyczne, zajęcia umuzykalniające, teatr amatorski, majsterkowanie, czytelnictwo, korzystanie z radia, telewizji i filmu). Pomimo tak wielu zadań świetlica jest przede wszystkim miejscem zabaw dla dzieci. Wszystkie zajęcia mają na celu wprowadzić atmosferę swobodnego działania, aby aby każde dziecko niezależnie od jego uzdolnień i możliwości mogło się wykazać. Powinny to być również tematy, które uczniów szczególnie interesują.

Postanowiłam zbadać, jakie zainteresowania mają moi wychowankowie, aby na tej podstawie zbudować własny program pracy w świetlicy. Posłużyłam się metodą sondażu diagnostycznego stosując ankietę dla wychowanków świetlicy szkolnej Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej. Wiek uczniów jest zróżnicowany, od 8 do 13 lat, co daje średnią 10,46. Ankieta zawierała 17 pytań dotyczących tematyki zajęć oraz form ich prowadzenia. Dzieci miały również możliwość wypowiedzieć się na temat atmosfery panującej w świetlicy szkolnej.

Stwierdzam, iż dzieci zdecydowanie najczęściej wybierają tematy z kategorii form ruchowych (gry, zabawy, dyscypliny sportowe). System szkolny nie sprzyja rozwojowi aktywności ruchowej dziecka – świetlica powinna temu przeciwdziałać, zapewniając rozwijającemu się organizmowi odpowiednią ilość czasu na zajęcia ruchowe. W wyniku przeprowadzonej analizy odpowiedzi okazało się, że wychowankowie lubią pracować samodzielnie, wspólnie lub w grupach bez częstszych wyborów konkretnej formy. Analizując płeć badanych nie widać żadnych większych dysproporcji pomiędzy wyborami dziewcząt a chłopców.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...