Co robić z dziećmi w świetlicy szkolnej?

Świetlica szkolna ze względu na duże możliwości oddziaływania na dzieci poprzez różnorodne formy pracy może stać się miejscem sprzyjającym rozwojowi dziecka, miejscem, które zaspokoi jego potrzeby psychiczne a także fizyczne. Odpowiednio do tego założenia kształtuje się zbiór form zajęć stosowanych w świetlicy szkolnej. Wychowawca, 3/2007
6. Wyobraź sobie, że pani kazała namalować rysunek. Który z poniższych tematów wybrałbyś (-ałabyś)?
a) Moja rodzina ˜
b) Moje największe marzenie ˜
c) Bajkowa postać ˜
d) Jesteśmy w ZOO ˜
e) Ulubiona pora roku ˜
f) Inny, jaki?.......................

7. W co najchętniej chciałabyś się bawić, będąc w świetlicy szkolnej?
..............................................................................................

8. Czy lubisz , gdy piszemy wspólnie wiersze, bajki, opowiadania?
a) Tak ˜
b) Nie ˜

9. Jak najbardziej lubisz wykonywać powierzone ci zadania?
a) sam (-a) indywidualnie
b) w grupie (3-5 osobowej)
c) wspólnie z całą grupą

10. Czy chciałbyś (-ałabyś) wystąpić w teatrzyku lub przedstawieniu?
a) Tak ˜
b) Nie ˜

11. W jakiej znanej bajce chciałbyś (-ałabyś) wystąpić i jaką postać zagrać?
................................................................................................

12. Których z poniższych czynności nie lubisz robić? (zaznacz trzy odpowiedzi)
a) Brać udział w zabawie muzycznej ˜
b) Recytować wiersze ˜
c) Wyszywać serwetkę ˜
d) Rysować kredkami ˜
e) Pisać opowiadania ˜
f) Opowiadać bajkę ˜
g) Wykonywać proste przedmioty z drewna ˜
h) Tańczyć ˜
i) Opiekować się zwierzętami ˜
j) Wykonywać ćwiczenia gimnastyczne ˜
k) Oglądać bajki – wideo ˜

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama