Szczęście ukryte w gwiazdach - Newagowe recepty na szczęście

Człowiek instynktownie szuka szczęścia – pragnie być szczęśliwym – jest to jedno z jego najważniejszych pragnień, wpisanych głęboko w ludzką naturę. Gotów jest wiele poświęcić, podjąć nawet ogromne wyrzeczenia, byle tylko być szczęśliwym. Osiągnięcie szczęścia jest kluczowym marzeniem w życiu każdego człowieka. Cywilizacja, 25/2008Dzięki tzw. boskiej energii, którą trzeba tylko pobudzić do „życia”, człowiek osiągnie tzw. „wyższą świadomość”, co pozwoli mu wznosić się ponad wszystko – ponad wszelkie ograniczenia – oraz uczyni prawdziwie, bez granic wolnym i bez reszty szczęśliwym. Jedną z głównych recept na szczęście jest nauka o wędrówce duszy (reinkarnacji): dusza, opuszczając umierające ciało, po jakimś czasie wchodzi w inne w chwili jego narodzin.

Człowiek rodzi się i umiera wielokrotnie (transmigracja duszy), aby w ten sposób dokonać własnego zbawienia (oczyszczenia), a przez to osiągnąć pełnię szczęścia w swojej boskości. W takiej koncepcji śmierć jest dobra, ponieważ jest szansą na drugie wcielenie – inne, lepsze życie, tak by szybciej osiągnąć całkowity pokój czyli niebo (raj, szczęście, spełnienie). Jeśli w przebudzaniu owej „boskości człowieka” zawodzą wszystkie inne metody, jeśli w „tym podejściu” nie uda się być szczęśliwym – pozostaje jeszcze na pocieszenie kolejna szansa, jaką daje reinkarnacja: „każdy będzie powracał na ziemię dotąd, dopóki nie osiągnie pełni” – aż w swojej boskości nie osiągnie ostatecznego i pełnego szczęścia.

New Age wabi ludzi prostymi odpowiedziami i łatwymi receptami na szczęście, wiedzą „tajemną”, praktykami astrologicznymi, magią, wędrówką dusz czy samozbawieniem. Obiecuje osiągnięcie doskonałości, sukcesu i szczęścia, a więc zdrowia, zdolności umysłu czy pełnego samozadowolenia.

Wszystko jest możliwe, jeśli zharmonizujemy duszę i umysł ze wszechświatem, jeśli pobudzimy wspomnianą już „boską energię” drzemiącą w każdym człowieku. W tym celu wykorzystuje się różnorodne techniki (np. jogę, ćwiczenia oddechowe, różnorodne medytacje; dopuszczalne są także narkotyki i środki halucynogenne, które pomagają dojść do odmiennego stanu świadomości). Polecane są ponadto: astrologia, horoskopy, jasnowidzenie, talizmany, różdżki, wahadełka, chiromancja, reiki, rebirithing, channeling, metoda Silvy, doskonalenie umysłu, odkrywanie swojej jaźni, numerologia, wróżbiarstwo, ezoteryzm i okultyzm, poszerzanie ludzkiego potencjału.

Szeroki wachlarz psychotechnik oferowanych przez New Age ma na celu przemianę myślenia, bo ono, a raczej wyuczone stereotypy myślowe odsuwają zdecydowanie człowieka od szczęścia (ograniczają człowieka). Tym zaś, co prowadzi do szczęścia, jest przemiana sposobu myślenia i pojmowania świata, a raczej wszechświata: uwolnienie się od wszelkich ograniczeń i wtopienie się w rytm życia wszechświata.

Chodzi o to, by organizm ludzki pulsował w tym samym rytmie, co energia kosmiczna; ideałem i celem jest zatem dążenie do osiągania wyższego poziomu świadomości – świadomości planetarnej i kosmicznej. Dróg jest wiele, począwszy od starożytnych technik szamańskich („energetycznego oczyszczania organizmu starą szamańską metodą masażu jajkiem”, „świecowanie i konchowanie uszu metodą Indian Hopii”, czy też „życie w świetle piramid Horusa” – jak oferuje jeden z Instytutów Terapii Naturalnej), przez hipnozę, medytację, jogę aż po narkotyki.

Trzeba „wyjść” z tego świata, bo jest on skazany na zagładę, bo w nim człowiek jest wiecznie czymś ograniczony czyli nieszczęśliwy. Należy zrezygnować z dotychczasowych praktyk i obyczajów, porzucić własne przekonania, idee, styl myślenia i życia i przemienić swoją świadomość, by narodziła się nowa wizja rzeczywistości, by powstał nowy świat Nowej Ery i nowy człowiek Nowego Wieku. Zatem w New Age pojawia się wizja nowego świata, raju na ziemi dla człowieka, który odkrył swoją boskość – osiągnął przemianę świadomości na drodze zastosowania szeregu technik proponowanych przez ten ruch, człowieka, który uwierzył we wpływ gwiazd na swoje życie, uznając się za samowystarczalnego i nieskończonego.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama