Spór o ewolucję

Problemy wiary i nauki spotykają się w umysłach poszczególnych ludzi i na siebie oddziałują, stymulując psychologiczną potrzebę tworzenia jednolitej wizji rzeczywistości. Takie wizje często sobie tworzymy, ale, zachowując właściwą dozę pokory, nie należy traktować ich zbyt serio, bo łatwo ulegają one podważeniu. Znak, 12/2006

Przypisy

[1] Bóg, konieczność i przypadek, z ks. prof. Michałem Hellerem rozmawia Marek Zając, „Tygodnik Powszechny”, nr 30/2005.
[2] J. Monod, Przypadek i konieczność, Warszawa 1979, Biblioteka „Głosu”.
[3] A.R. Peacocke, Teologia i nauki przyrodnicze, Znak, Kraków 1991.
[4] Cyt. za T. Węcławski, Czy teologia znajduje inną prawdę?, w: Prawda w filozofii,nauce i teologii, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1995, s. 47–48.
[5] Ł. Kaniewski, K. Urbański, KontrEwolucja, „Rzeczpospolita”, nr 7–8/2006.
[6] Bóg, konieczność i przypadek, z ks. prof. Michałem Hellerem rozmawia Marek Zając, „Tygodnik Powszechny”, nr 30/2005.
[7] J. Życiński, Biuletyn KAI z 24 VII 2005.
[8] M. Heller, Konflikt nauki z wiarą w okresie popozytywistycznym, w: „Nauka–Religia–Dzieje. Materiały z seminarium w Castel Gandolfo”, 16–19.08.1980, s. 67.
[9] Tamże, s. 67.
[10] Tamże, s. 67.
[11] Cyt. za T. Węcławski, Czy teologia znajduje inną prawdę?, w: Prawda w filozofii,nauce i teologii, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1995, s. 21–22.
[12] T. Węcławski, Teologia. Odpowiedzialność naukowa – odpowiedzialność wobec nauki, w: Granice poznania a bariery etyczne, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1998, s. 47–48.
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...