Uzależnienia – pułapki dla szukających szczęścia

Z jednej strony naturalne jest zaspokajanie pragnień i potrzeb, stanowi to niejako „podstawę” funkcjonowania człowieka, z drugiej strony powstaje pytanie: czy wszystkie potrzeby powinniśmy i musimy zaspokajać? Cywilizacja, 25/2008W uzależnieniu od komputera można wyróżnić pięć głównych podtypów:

a) uzależnienie od komputera – polega ono na tym, iż osoba odczuwa silną potrzebę przebywania przy włączonym komputerze bez względu na to, czy pracuje (lub gra) na nim, czy też po prostu spędza w ten sposób czas;
b) uzależnienie od sieci internetowej – jest ono podobne do opisanego wyżej uzależnienia od komputera, występuje już tu jednak wyraźne ograniczenie zainteresowań do sieci internetowej, polegające zwykle na bezcelowym „surfowaniu” po internecie;
c) przeciążenie informacyjne, czyli przymus pobierania informacji;
d) erotomanię internetową – może ona przybierać formę internetowych rozmów o seksie lub też oglądania zdjęć i filmów erotycznych za pomocą internetu;
e) socjomanię internetową czyli uzależnienie od internetowych kontaktów społecznych (chat, gadu-gadu itd.).

Wśród wielu skutków uzależnienia od komputera i internetu do najczęściej wymienianych należą:

• zaburzenia relacji interpersonalnych (rezygnacja z bezpośredniego kontaktu);
• zaburzenia w sferze uczuć i emocji;
• zaburzenia w zakresie własnej tożsamości;
• utrwalenie postaw egocentrycznych;
• utrata zainteresowania wszelkimi formami aktywności społecznej;
• zaniedbanie życia rodzinnego, nauki lub pracy;
• zapominanie o posiłkach; brak troski o własne zdrowie i higienę osobistą;
• zawężenie zainteresowań i możliwości intelektualnych; zmiana języka (zubożenie, techniczny slang, używanie skrótów);
• zmniejszenie potrzeb seksualnych;
• kłopoty finansowe i utrata pracy.

Uzależnienia związane z seksem (seksoholizm, erotomania, hiperlibidemia, nimfomania itp.) mogą objawiać się różnymi formami zachowań: dużą liczbą partnerów seksualnych, oglądaniem pornografii, fantazjami seksualnymi, prostytuowaniem się, molestowaniem dzieci, gwałtami, podglądaniem, ekshibicjonizmem, ocieraniem się o innych w nieprzyzwoity sposób (np. w autobusie), nieprzyzwoitymi rozmowami telefonicznymi itp.

Wszystkie one same w sobie nie są jednak czynnikiem klasyfikującym osobę jako uzależnioną od seksu. Osoba uzależniona ma bowiem specyficzne – patologiczne – nastawienie do seksu. O ile dla człowieka nieuzależnionego seks jest tylko jedną z płaszczyzn aktywności, osoba uzależniona podporządkowuje zachowaniom seksualnym całe swoje życie, zaniedbując wszystkie inne formy aktywności.

Specjaliści wyróżniają trzy główne podtypy uzależnienia od seksu:

• erotomanię trwałą: charakteryzuje się ona częstymi zmianami partnerów i wysoką aktywnością seksualną – zachowania związane z seksem stają się stylem życia jednostki;
• erotomanię nawracającą: mają tutaj miejsce zróżnicowane formy aktywności seksualnej, wśród których dominują zachowania agresywne; charakterystyczne są też ukryte i nieświadome cechy homoseksualne;
• formę graniczną zaburzeń osobowości: nasilone fantazje erotyczne. 
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...